Halal hovězí pro vojáky Armády ČR

Vyšlo na StopHalal.cz dne 3.6.2015 (link)

Halal hovězí pro vojáky Armády ČR!!!!

https://www.facebook.com/ArmadaCeskerepubliky?fref=ts

armada_halal
Mnozí vojáci ani netuší, že konzumují jídlo z rituálně poražených zvířat, která nebyla před svým usmrcením omráčena. Zvířata zabitá bez předchozího omráčení umírají zvláště trýznivým způsobem trvajícím zbytečně dlouhou dlouhou dobu jen pro šíření Islámu. Neexistuje relevantní vědecké zdůvodnění prospěšnosti takovéto porážky. Naopak je více studií potvrzující utrpení zvířat a zvýšené riziko kontaminace masa nebezpečnými bakteriemi.
Maso z Botswanských krav se na talíře českých vojáků může dpstat všude tam, kde ve výběrovém řízení na stravování zvítězila nedávno firma Zelos

https://www.facebook.com/pages/ZELOS-spol-s-r-o/374832942622162.

Je pochopitelné, že pokud je jedinným kritériem cena, dodavatel se nebude štítit dodat na stůl to nejlacinější bez ohledu na kvalitu a tomu jistě Botswanské hovězí maso odpovídá.


Díky výhře firmy Zelos ve výběrovém řízení http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/en/Form/DisplayContent/573061 jsou tak ohroženi dodávkami Halal masa vojáci v těchto posádkách:
VZ 299401 Hr.Králové,
VÚ 4428 Hranice na Moravě,
VÚ 1837 Chrudim, https://www.facebook.com/pages/43-výsadkový-prapor-Chrudim/107326851753?fref=ts,
VÚ 7935 Jince,
VZ 551240 Láz.Bohdaneč,
VÚ 2266 Liberec,
VÚ 4854 Pardubice,
VÚ 2316 Praha,
VÚ 3255 Praha,
VÚ 4423 Přáslavice,
VÚ 4215 Tábor,
VÚ 1824 Žatec,
VZ 684820 Bystřice p/H


Maso z rituálně poražených zvířat konzumují vojáci Armády ČR i když v jejich řadách muslimové neslouží a naopak mezi vojáky je spousta vojáků křesťanského, či židovského vyznání, kterým víra zakazuje konzumovat potraviny zasvěcené jinému bohu. Vojáci ani nejsou varováni, že konzumují produkty ze zvířat poražených způsobem, který potenciálně ohrožuje zdraví konzumentů. Přesto, že jsou vojáci cvičeni k boji, žádný z nich jistě neobhajuje zbytečné utrpení lidí či zvířat.


STOP HALAL CZ

(Na fotografii je krabice s jídlem, která byla pořízena přímo v prostorách zásobování v jedné z našich posádek)

Diskuze:

Halal hovězí pro vojáky Armády ČR https://www.facebook.com/ArmadaCeskerepubliky?fref=tsMnozí vojáci ani netuší, že…

Posted by STOP HALAL CZ on 3. červen 2015

Komentáře

comments