“Hidžábová kauza” střední zdravotnické školy jde do finále.

“Hidžábová kauza” střední zdravotnické školy jde do finále. Bez naší přítomnosti u soudu se multikulturní propagandě Šabatové neubráníme. Zvedněme zadky a doražme paní ředitelku Kohoutovou podpořit, ona je první. Pokud padne, bude následovat nekonečná spirála ústupků a multikulturního obohacování.

Ve středu 18. ledna 2017, od 9:00, začíná v Justičním areálu v Praze na Míčánkách veřejné soudní jednání s ředitelkou Střední zdravotnické školy v Ruské, PhDr. Ivankou Kohoutovou. Kauza vznikla již v létě roku 2013, kdy se dvě muslimské studentky, jedna ze Somálska, druhá z Afghánistánu, ucházely o studium na SZŠ. Protože nedoložily v požadované lhůtě doklady, vyžadované pro přijetí ke studiu, odložila ochotná paní ředitelka předání až na nejzašší termín – začátek školního roku. První den výuky ale dokumenty stále neměla. Proto zavolala školním rozhlasem obě studentky, ať se zastaví v ředitelně. Dostavily se. Následovala hysterická scéna, dupání nohama a následný úprk somálské studentky (které vše musela z češtiny tlumočit Afghánka), že studovat vlastně nechce. A nebude. Ještě tentýž den se ale vrátila a přinesla kýmsi předvyplněný formulář žádosti o ukončení studia, kde jako důvod stálo, že nemohla při výuce nosit hidžáb.

Afghánka studovat nakonec začala, ale protože v pololetí propadala ze všech předmětů s výjimkou anglického jazyka, studium následně ukončila také. Po intervenci některých neziskových organizací se ale případu razantně ujímá úřad ombudsmanky Anny Šabatové. Věci tím dostávají rychlý spád. Na školu je poslána inspekce, která ovšem žádné pochybení nenalézá. Tlak sílí, následují další prověrky a inspekce, již negativní, a vše pak po třech letech vrcholí protidiskriminační žalobou, podanou v březnu minulého roku. Somálská stuentka Ayan Jamaal Ahmednuurová, žijící nyní ve Velké Británii, žaluje ředitelku Kohoutovou za diskriminaci a požaduje peněžitou náhradu ve výši mnoha desítek tisíc korun. Jako výstahu dalším, kdo by se chtěli podobného jednání dopouštět, jak stojí ve zdůvodnění právní zástupkyně žalující strany, Mgr. Radky Korbelové-Dohnalové. Má jít o precedentní rozhodnutí pro všechny podobné spory týkající se náboženských práv, která jsou v případném rozporu se sekulárním charakterem školství. Případném, protože ani studentky při přijímacím pohovoru, ani ředitelka školy, otázku hidžábu tehdy vůbec neřešila – toto slovo se poprvé objevilo až na Somálkou doneseném předvyplněném formuláři…

Celá kauza je navíc absurdní už jen tím, že Somálka se nikdy studentkou nestala, takže při studiu diskriminována být nemohla a ani nedávalo smysl jeho ukončení, bez ohledu na uvedený důvod. To ovšem Radce Korbelové nevadí, protože diskriminace je trestná už i samotným jednáním, které by možné studium znemožnilo, jak bylo vysvětleno při minulém stání. Presumpce neviny zde totiž neplatí a důkazní břemeno leží na žalované straně. Důvod ukončení kvůli špatného prospěchu a jazykové bariéře byl Mgr. Korbelovou rozporován citováním známek z vysvědčení jiných žákyň, které “také z něčeho propadaly, ale ve studiu pokračovat mohly”. Zkrátka absurdní fraška, která by byla jen směšná, nemít z ní už třetím rokem paní Kohoutová težkou hlavu a spoustu problémů.

Jednání bylo již 2. listopadu přesunuto do největší auly v areálu, protože zájem veřejnosti o případ byl značný. Výpověď obžalované ředitelky již proběhla, zbývá předložení důkazů žalující strany, kde ovšem zástupkyně Korbelová trvá na vyloučení veřejnosti. Už proto přijďte, a paní ředitelku, co má už tři roky hlavu plnou starostí, podpořte, já tam budu. Protistranu podporujeme již dávno všichni, z našich daní…

Komentáře

comments