Hlas Valachů proti kvótám

Vyšlo na IVČRN dne 28.5.2015 (link)

via IVČRN Zlín

Hlas Valachů proti kvótám se donesl až do Prahy :)))
Naši aktivisté z IVČRN Zlín organizovali podepsání dopisů pro členy vlády ohledně kvót EU na povinné přijímání imigrantů.
Dopisy odešly na místa povolaná – ministrům, místopředsedům vlády a panu premiérovi. Včera přišla první odpověď. Nic moc? Možná, ale aspoň je názor pár lidí ze Zlína ve vládě slyšet. O 10 milionech téhle republiky se to totiž říct nedá. A jak jste na tom vy, milí čtenáři? Nebojíte se? Nestydíte se za svoje názory? Nehrbíte se zbytečně před “vrchností”?

Text dopisu, který odešel všem členům vlády:
———————

Vážený pane ministře,

rádi bychom, jako občané České republiky, vyjádřili náš názor v souvislosti s návrhem Evropské komise pro zavedení kvót pro rozdělování uprchlíků do členských států Evropské unie.

V anketách internetových zpravodajských médií s přijímáním uprchlíků nesouhlasí pravidelně přes 90% respondentů; naposledy 93% ze 14. května, tedy ze dne zveřejnění plánu Evropské komise. Nevěříme, že 90 procent tohoto národa jsou „rasisté a xenofobové“, jak se nám snaží namluvit někteří „odborníci“ v médiích; mimochodem v těch samých médiích, která v řadě případů vůbec neinformovala o tom, že kromě nárazového příjmu cca 500 uprchlíků čeká ČR ona zásadní tříprocentní kvóta – a tedy cca DVACET TISÍC uprchlíků každý rok, a žádných pouhých pět set.

Velice si vážíme dosavadního stanoviska některých českých politiků a vlády ČR, kteří na tyto kvóty nechtějí přistoupit. Mají v tom naši plnou podporu – a ne kvůli „rasismu“ či některé z dalších jednoduchých a vždy pohotových nálepek, ale kvůli obyčejnému zdravému rozumu. A to nikoliv co se týče samotných „kvót“, ale kvůli celé obrovské a neudržitelné imigraci do Evropy:

1. Evropa, i kdyby tisíckrát chtěla, nedokáže absorbovat obyvatelstvo celého Blízkého a Středního východu a půlky Afriky. Jednoho dne stejně budeme muset říci „stop“ – a těžko říci, jak potom budeme vysvětlovat dalším statisícům a možná milionům lidí, že „oni už k nám nesmějí“.

2. Co je nejhorší, přijímáním uprchlíků Evropa sama tento proces stále dokola posiluje. Záchrana a přijetí ilegálních uprchlíků, a postarání se o ně, pouze pobízí další a další k cestě do Evropy… a převaděčům to přináší obrovské zisky. Takto proud uprchlíků nevyschne nikdy – snad jedině tehdy, až bude Evropa ekonomicky „neatraktivní“. Ale toto je konec, o který stojíme?

3. Uprchlictví nikterak nevyřeší nestabilní situaci v regionech, odkud lidé odcházejí. Řešením je tyto regiony stabilizovat, nikoliv je vylidnit; a vzhledem k tomu, že se jedná o státy s počtem obyvatel v řádech stovek (!) milionů, tak je zřejmé, že Evropa se svým úsilím „zachraňovat“ po stovkách tisíc bohužel NIC nevyřeší, a to ani kdyby stejná množství ročně integrovala příštích třicet let. (Navíc zatímco Blízký východ bude rodit stále další a další imigranty.)
A navíc: čí odpovědnost je tu větší – Evropy za blahobyt Syřanů a Somálců, nebo Syřanů za osud své Sýrie a Somálců za osud Somálska???
Velmi oceňujeme, že Česká republika se aktivně podílí na pomoci přímo v postižených regionech – a tak by to, pokud nechceme vědomě podlehnout „všespasitelskému komplexu“, také mělo zůstat.

4. Jako bývalí kolonizátoři prý „máme povinnost“. Česká republika nikoho nekolonizovala, a žádné povinnosti vůči bývalým koloniím zcela určitě nemá. A pokud by takovou odpovědnost měla mít Evropa, proč odpovědnost na stejném principu, a povinnost nás živit, vzdělávat a ekonomicky nám pomoci, neuplatňují čeští občané na Německu a Rusku, za léta druhé světové války a éru komunismu? Protože je to absurdní, dějiny jdou dál, a postarat se o sebe je jen a jen na nás samotných…?
Navíc, v řadě dnes nestabilních států mají úplně jiné problémy, než kolonialismus. Za řádění a zabíjení radikálních náboženských skupin jako Boko Haram, Islámský stát či Tálibán zcela určitě nemůžeme – nože a samopaly mají v rukou oni, dnešní dospělí lidé odpovědní za své činy; a naše sebemrskačství za kolonialismus situaci na jimi ovládaných územích nikterak nepomůže.

5. Proč situaci v nestabilních regionech, a také uprchlíkům odtud, nepomůžou místní relativně klidné a bohaté státy, jako Saúdská Arábie? Proč Saúdská Arábie, jejíž obyvatelstvo je kulturně a nábožensky řadě uprchlíků velmi blízké, nepřijme žádné uprchlíky? A proč Evropa, místo počítání desetitisíců podle kvót, netlačí na tyto státy a nesnaží se s jejich pomocí krizi vyřešit pouze v rámci Blízkého a Středního východu?

6. Opravdu je přesídlení uprchlíků do států zejména severní a západní Evropy „receptem na štěstí“? Daleko od své kultury, od navyklých přírodních podmínek, v některých případech daleko od „kořenů“ a svých širších rodin? Nejde o zanedbatelné úvahy; přijetí uprchlíků není jen jejich záchrana, ale také jejich absolutní odtržení od dosavadního života, které se těžko obejde bez zklamání a frustrace. Opravdu není lepší jim pomoci v oblasti, kde se budou cítit více „doma“, a kde mají větší šanci na shledání se svými blízkými?
Imigrace do Evropy není záležitostí posledních několika let. Evropa se již dnes potýká s následky počátků imigrace – kdy nejenže řada imigrantů dodnes neumí místní jazyk a nemá sebemenší pracovní uplatnění, ale též se odmítají zapojit do společnosti a žijí ve svých uzavřených skupinách. Navíc dochází k pro nás paradoxnímu jevu, kdy rodiče se sice do společnosti zapojili úspěšně – ale jejich děti se výrazně radikalizují a odcházejí do zemí zmítaných válkou, možná lze říci, „poznat bídu a utrpení“ na vlastní kůži, protože po dětství v Anglii či Německu si těžko mohou představit, čím prošli jejich rodiče, a naprosto netuší, proč by si měli vážit „západních“ hodnot.
Evropa na tyto „bolesti“ imigrace dosud nenašla lék… ale už chystá další a čím dál masivnější vlnu imigrantů. Vzhledem k eskalaci nepokojů, násilí a výzev k umlčení svobody slova a demokracie… co nám dává právo věřit, že „noví“ imigranti zvládnou začlenění do Evropy lépe než ti, kteří dnes pokřikují „Policie do pekla“ a „Nikdo nemá právo určovat zákony kromě boha“?

Jako občané pevně věříme, že v současné situaci Blízkého východu a části Afriky je potřeba mezinárodní intervence a pomoc.

Touto pomocí však není neomezené otevření Evropy, bez řešení příčin krize v místě jejího vzniku, a bez korigování situace s imigranty u nás v Evropě.
Evropa, dle našeho názoru, má právo nastavit si podmínky, za jakých imigranti přijdou – včetně plného respektování našeho práva a našich sekulárních státních systémů; a pokud toto nebude ze strany imigrantů přijato a respektováno, měli bychom mít funkční právní mechanismy, jak to řešit.
Jinak se nejedná o žádnou „lidskou pomoc“, ale elitami řízenou sebevraždu demokratické Evropy.

Proto jako občané České republiky odmítáme zavedení kvót pro rozdělování uprchlíků do zemí Evropské unie, a pevně doufáme, že vláda ČR své dosavadní odmítavé stanovisko nezmění.

11329948_780074962089927_7344266042351247195_n

 

Diskuze:

Hlas Valachů proti kvótám se donesl až do Prahy :)))Naši aktivisté z IVČRN Zlín organizovali podepsání dopisů pro členy…

Posted by Islám v České republice nechceme on 28. květen 2015

Komentáře

comments