Holandský politik Geert Wilders pro Breitbart – Lidová moudrost o islámu mluví o vážném nebezpečí.

geert-wilders-face-640x480Nejdřív vypíchneme některé zajímavé body a potom překlad celého článku.

“Musíme jednat s Islámem tím samým způsobem, jakým jednáme s ostatními totalitními ideologiemi, takovými jako komunismus a nacismus. Snad bychom měli dokonce zvážit postavení Islámu mimo zakon. Ronald Reagan, jeden z největších vůdců svob odného světa minulého století, může opet sloužit jako inspirace.

“Zde je moje strategie ‘Studené války’: My vyhrajeme, oni prohrají.”řekl jednou.
A taková by měla být naše strategie s Islámem: My vyhrajeme, oni prohrají.

“Reagan také řekl, že musíme “věřit moudrosti lidu, spíše než odebrat mu moc a koncentrovat ji v jiných rukou.” ”

Islám v západní Evrope rapidně roste. Podle PEW Research Center , Francie má 7,5 % muslimské populace, Holandsko 6 %, Německo 5,8 %, Rakousko 5,4 %, Velká Británie 4,8 %, Švédsko 4,6 %.

Skutečné počty jsou ještě vyšší. Doopravdy, počty udávané PEW RC předcházejí uprchlické tsunami z roku 2015, kdy se přes milion migrantů nahrnul do Evropy, většina z nich jsou muslimové.
Minulý týden napsal Washington Post, že “ čistá roční imigrace do Evropy bude dle prognóz stejnoměrne narůstat ze současných čísel výhledově dalších dvacet let.”

Noviny poukazují na to, že kolem roku 2069, současných 28 členských států EU a rovněž Island, Norsko a Švýcarsko, zažijí čistou imigraci 77 milionů lidí. To bude mít hrozné následky pro evropskou kulturu. Washington Post eufemisticky píše, že Evropa se stane “podstatně více různorodou, než je dnes.” Pravda ovšem je, ze Evropa se bude islamizovat. A jestliže je tu něco, co odporuje různorodosti, tak je to Islám. Výsledkem bude méně svobodná a méně bezpečná Evropa. Islám je existenční hrozbou Západní civilizace. Žádný čestný člověk nemůže říct s vážnou tváří, že je islám ideologie míru nebo svobody. Jen si přečtěte Koran a jeho vražedné verše, dávají oprávnění k zabíjení.

Vidíme to v televizních zprávách téměř každý den. Teroristický útok v Istanbulu, Paříži, Bruselu, Orlandu. Samotné slovo Islám znamená podřízení. Islám nařizuje podřízení každé národnosti na Zeměkouli právu Šarija, a když to nejde jinak tak i valkou. Je nehumánní. Je totalitní. Kdekoliv se usadí, přinese s sebou peklo. Proto je imigrace z islámských zemí tak nebezpečná.
A tak zatímco evropské vládnoucí třídy jsou kulturními relativisty, kteří nevěří v to, že naše vlastní judeo-křesťanská kultura je lepší, ztratili víru a nejsou ochotni naš i civilizaci bránit, je dobrou zprávou, že lidé v Evropě nejsou ani hluší ani slepí.
Tento týden maďarský think – tank publikoval Průzkum veřejného mínění v EU vedený ve všech 28 členských státech, který byl důvodem pro optimismus. Průzkum odhalil, že 70% Evropanů vidí muslimskou migraci jako hrozbu. A ti, kteří preferují slepotu, jsou minoritou v každém jednotlivém státě EU.

V každém z 28 států se think-tank dotazoval reprezentativního vzorku přinejmenším 1000 občanů. 65 % Evropanů si uvědomuje, že příliv imigrantů zvyšuje stupeň kriminality – většina v každé zemi. 65 % si také uvědomuje, že to navyšuje hrozbu terorismu – opět většina všude, s výjimkou maličkého Lucemburska, kde imigranti jsou převážně zámožní cizinci. A ohromujících 87 % dotázaných uznává, že teroristický útok, podobný tomu ve Francii v loňském roce, se může stát v jejich vlastní zemi.
A 63 % všech Evropanů si je vědomotoho, že imigrace představuje riziko pro kulturní integritu zemí, které ji budou postiženy. V Holandsku je to 81 % dotázaných, nejvyšší počet ze všech zemí Evropské unie, nasleduje těsně Švédsko, Rakousko, Německo a Velká Británie.

Pokud to tolik lidí, v tolika zemích, tak odlišných jako Finsko a Řecko, nebo Irsko a Rumunsko, cítí timto způsobem, politici by si z měli udělat závěry. Ale jako obvykle, lidé si uvědomují daleko lépe , co se děje, než elity, žijící ve věžích ze slonoviny.
Ronald Reagan říkával, ze “srdce Ameriky je vždy zdravé a americký úsudek je vždy správný. A jestliže to president ví a přihlédne k moudrosti lidu, pak si může být jist, že vykonal svou práci dobře.” To samé platí pro Evropu.

Reagan také řekl, že musíme “věřit moudrosti lidu, spíše než odebrat mu moc a koncentrovat ji v jiných rukou.” Tento druhý citát je přesně tím, co se stalo v Evropě v posledních desetiletích. Národní státy byly “rozebrány” a jejich suverenita předána Evropské unii, která hrubě nezvládla imigrační krizi. 77 % všech Evropanů a většina ve všech státech EU s tímhle plně souhlasí.
Moudrost lidu nám nařizuje něco udělat s hrozbou Islámu. Naše vlády musí čelit realitě, dřív než bude příliš pozdě. Islám nepatří do Evropy. Musíme zastavit migraci ze všech islámských zemí a začít deislamizaci. Musíme se vypořádat s fakty islámské násilné a totalitní přirozenosti, protože pokud v tom selžeme, vypořádá se Islám s námi.geert-wilders-islamoklast

Musíme jednat s Islámem tím samým způsobem, jakým jednáme s ostatními totalitními ideologiemi, takovými jako komunismus a nacismus. Snad bychom měli dokonce zvažovat postavení Islámu mimo zakon. Ronald Reagan, jeden z největších vůdců svobodného světa minulého století, může opet sloužit jako inspirace.

“Zde je moje strategie ‘Studené války’: My vyhrajeme, oni prohrají.”řekl jednou.
A taková by měla být naše strategie s Islámem: My vyhrajeme, oni prohrají.

Komentáře

comments