Hon na ateisty v Malajsii. Odpadlíci od islámu by měli být „pronásledováni a uloveni“, zní od tamních představitelů

Možná i Vy znáte mezinárodní organizaci Atheist Republic. Tato ateistická organizace byla v roce 2012 založena íránským ex-muslimem a ateistou, Arminem Navabim. A podíváme-li se na všechny ateistické stránky a skupiny na Facebooku, Atheist Republic je tou suverénně nejpočetnější: stránku této organizace, sdružující ateisty po celém světě, lajklo už více než 1,7 milionu uživatelů. V uzavřené skupině, kde se často můžeme setkávat se svědectvími ateistů ze zemí, ve kterých musí svou nevíru tajit, se pak nachází takřka 80 tisíc uživatelů. Hlavním záměrem Atheist Republic je právě sdružování ateistů, tím spíše pak v zemích, kde jim politické a společenské okolnosti příliš nepřejí. Atheist Republic je platformou, skrze kterou se mohou spojit například ateisté žijící v zemích jako Nigérie, Alžírsko, Kuvajt či Malajsie, kteří by se jinak neměli jak kontaktovat, ba co více, ani by o sobě nevěděli. Fotkou z jednoho takového setkání z posledně jmenované země, tedy z Malajsie, se v uplynulých dnech rozjel velmi nepříjemný a nebezpečný řetězec událostí, na jehož konci jsou novinové titulky o nutnosti zastavení ateistů, a výzvy malajských vládních představitelů k zahájení honu na ateisty. V Malajsii jde skutečně do tuhého.

Vše odstartovala tato fotka, publikovaná 2. srpna na facebookové stránce Atheist Republic:

"The Atheist Republic Consulate of Kuala Lumpur, Malaysia held its annual gathering and it was such a blast! Atheists…

Posted by Atheist Republic on Wednesday, August 2, 2017

 

Fotka malajských ateistů se po sociálních sítích začala rychle šířit, a výsledkem byla lavina nenávistných komentářů ze strany malajských muslimů, vyzývajících k potrestání ateistů. Podle malajských muslimů totiž v Malajsii člověk musí věřit v Boha, a jak jeden z nich uvedl v diskusi pod inkriminovanou fotkou: v Malajsii funguje svoboda náboženství, nikoliv svoboda ateismu. Malajští muslimové navíc pojali podezření, že někteří z malajských ateistů zachycených na fotce jsou ve skutečnosti odpadlíci od islámu. A ti by se samozřejmě měli, v souladu s islámským právem, popravit. Tedy, pochopitelně až poté, co jim bude věnována třídenní lhůta, během které budou moci svoje zřeknutí se islámu vzít zpět.

Že je islám ateofobním náboženstvím, a že tedy lze od jeho vyznavačů, muslimů, čekat ateofobní komentáře, požadující vypořádání se s bězvěrci, to není ničím překvapivým. Ostatně, komentáře malajských muslimů vůči ateistům se ve své podstatě nijak neliší od komentářů muslimů egyptských, saúdskoarabských, pákistánských čí bangladéšských. Islám možná není „jen jeden“, islám možná není „monolit“, jak se nám někteří snaží vštěpovat, faktem však zůstává, že nenávist vůči ateistům, agnostikům a apostatům spojuje všechny verze islámu od Západní Sahary až právě po Malajsii a Indonésii.

Jak jsem již uvedl na začátku, fotku ze setkání malajských ateistů v Kuala Lumpur od začátku doprovázejí nejen nenávistné komentáře malajských muslimů, nýbrž i zvláště tvrdá vyjádření představitelů malajské vlády. Ještě než se na tato vyjádření detailněji podíváme, řekněme si něco málo o současné malajské vládě a jejím premiérovi. V Malajsii již od roku 2009 premiérem Najib Razak, jehož vláda je značně anti-sekulární. Během svého „panování“ se Razak a řada členů jeho kabinetu dopustila mnoha nesnášenlivých výroků na adresu sekularismu a nevěřících. Kupříkladu v roce 2014 Razak uvedl, že „humanismus a sekularismus, stejně jako liberalismus, představují nebezpečí pro islám, stejně jako pro stát. Nebudeme tolerovat jakékoliv požadavky na odpadnutí od islámu ze strany muslimů.“ Jestliže tedy Malajsii již takřka deset let vládne premiér s takovými názory, jistě si dokážete představit, jaké klima tam asi musí panovat pro tamní ateisty, agnostiky a odpadlíky od islámu.

Mapa kriminalizace ateismu ve světě. Tmavě červená znamená trest smrti. Červená znamená trest vězení. Oranžová pak pokuty a restrikce, žlutá místní omezení. Najdete Malajsii, oděnou v červeném?

Po zveřejnění fotky z kualalumpurského setkání malajských ateistů se nejen malajský internet, ale i facebooková stránka Atheist Republic, začali plnit komentáři malajských muslimů, kteří požadovali potrestání ateistů. Jak vyplývá z vyjádření mnoha muslimů v komentářích, dle jejich názoru člověk v Malajsii musí věřit v Boha a jiná alternativa neexistuje. Vzhledem k tomu, že fotka vyvolala značný rozruch, všimli si jí i představitelé malajské vlády. Samotná fotka malajských ateistů by až tak velký problém nepředstavovala, nicméně začali se ozývat hlasy, že na fotce jsou i muslimové, respektive odpadlíci od islámu – a něco takového by bylo nepřípustné. Proces „odpadnutí od islámu“ je sice v Malajsii teoreticky právně možný, avšak velice zdlouhavý a bez garance úspěchu. A pokud apostasi nepotvrdí malajský soud, rozhodující na základě práva šaría, oficiálně jste stále muslimem. A podle mnohých se na fotce malajských ateistů vyskytovala řada právě takových „muslimů“.

Malajská vláda se tedy jala vyšetřování, zdali někteří z ateistů na fotce nejsou ve skutečnosti muslimové.

Malajsie, která je federativní konstituční monarchií, sice sama o sobě odpadnutí od islámu ve svém trestním zákoníku nekriminalizuje, avšak malajská ústava uděluje jednotlivým státům pravomoc vytvářet a prosazovat zákony týkající se islámských záležitostí a muslimské komunity. Zatímco malajské státy Perak, Malacca, Sabah a Pahang trestají odpadnutí muslimů od víry „pouze“ vězením, státy Kelantan a Terengganu trestají odpadnutí od islámu trestem nejvyšším, tedy trestem smrti. V těchto státech je apostase definována jako „konverze z islámu na jinou náboženskou víru“ (s ateismem se vůbec nepočítá). Apostase od islámu však v Malajsii není „jen tak“.  Proces odpadnutí od islámu se již řídí federálními, celomalajskými zákony. A ty nařizují, že každý, kdo chce odpadnout od islámu, musí nejdříve získat svolení šariatského soudu. Šariatský soud však nejen že přání daného – v té době ještě stále – muslima nemusí vyhovět, může jej za pokus o odpadnutí rovnou potrestat. Samotný pokus o opuštění islámu je tak v Malajsii velmi riskantním podnikem s krajně nejistým výsledkem. Jak celý proces apostase od islámu v Malajsii vypadá, nám pěkně shrnuje infografika serveru The Malay Mail:

Dodám, že v případě, kdy chce vyznavač nějakého jiného náboženství konvertovat k islámu, žádný ekvivalentní proces se nekoná. V některých malajských státech zákony dokonce umožňují, aby jeden z rodičů „konvertoval“ své dítě k islámu, a to bez nutnosti souhlasu (respektive i přes jeho nesouhlas) druhého z rodičů. Stejně tak odpadnutí od jiných náboženství není v Malajsii trestné, kriminalizováno je pouze odpadnutí od muslimské věrouky.

Co se týče proti-rouhačských zákonů a zákonů kriminalizujících kritiku náboženství, ty v Malajsii samozřejmě taktéž najdeme. Články 295-298A malajského trestního zákoníku kriminalizují „proti-náboženské akty“ a „urážky náboženství“. Horní hranicí při trestání těchto prohřešků vůči malajským zákonům jsou až tři roky vězení, v ostatních případech hrozí pokuta ve výši zhruba jednoho tisíce amerických dolarů.

Odkud se tato nepřekonatelná nenávist muslimů vůči nevěřícím a apostatům bere, vysvětluje velmi dobře Miloš Mendel ve své knize Džihád: Islámské koncepce šíření víry:

Rozpor dobra a zla má v lidské společnosti povahu trvalého a nevyhnutelného střetu mezi muslimy a „ostatními“. Nevyhnutelnost střetu je dána povinností muslima konat dobro a aktivně se podílet na přemáhání zla, přičemž obojí musí vést k upevňování a šíření víry. „Ostatní“ jsou všichni, kteří programově nežijí v souladu s islámem, protože podmínky, do nichž se na tomto světě narodili, jim neumožňují kráčet po přímé stezce. Mezi nevěřícími jsou na tom nejlépe ti, kteří poznali předešlá Písma – židé a křesťané, případně sabejci a do jisté míry zoroastrovci. Ti, kteří Boha vůbec nepoznali nebo ho odmítají (polyteisté, ateisté), se vyřazují z lidského společenství, jsou nositeli zla a zaslouží trest. Nejhůře jsou na tom bývalí muslimové, kteří s plným vědomím svého činu od islámu ustoupili – odpadlíci.

Malajská vláda tedy v souladu se zákony začala vyšetřovat, zdali se na setkání Atheist Republic nevyskytoval nějaký muslim či „nelegální odpadlík od islámu“. Náměstek ministra, Asyraf Wajdi Dusuki, nejprve za malajskou vládu vydal prohlášení, že vláda bude prošetřovat, zdali se do „kualalumpurského ateistického klubu“ nepřidali nějací muslimové. „Pokud bude prokázáno, že se muslimové účastnili ateistických aktivit, které mohly ovlivnit jejich víru, budou podniknuty patřičné kroky,“ informoval Dusuki média. „Vůči apostatům musíme použít měkký přístup. Možná jsou to jen ignoranti, kteří neví, v čem spočívá pravý islám. Musíme je v těchto otázkách dovzdělat,“ dodal Dusuki.

Zhruba dva dny po Dusukiho prohlášení však zašla malajská vláda ještě dále: veškerá dřívější anti-sekulární vyjádření premiéra Razaka trumfnul jeden z jeho dlouhodobých ministrů a člen vládního užšího vnitřního kruhu, Shahidan Kassim. Ten je členem Razakova kabinetu od roku 2013, a svou ateofobní dikcí nepochybně dělá panu premiérovi velkou radost. Od slov o tom, že je třeba identifikovat „muslimy v řadách ateistů“ totiž přešel k tomu, že je třeba stíhat přímo ateisty. Kassim pro média uvedl, že ateisté v Malajsii by měli být „pronásledováni a uloveni“ („I suggest we hunt them down, until the end“.), protože porušili naše náboženské zákony“. Kassim vysvětluje, že „tato země je náboženskou zemí. Máme tu islám a máme tu ostatní náboženství: křesťanství, buddhismus, konfucianismus a hinduismus. Nemáme ty, kteří nemají náboženství.“ Kassim se odkazuje také k malajské ústavě, která na ateismus a ateisty (natožpak třeba na agnostiky) vůbec nepamatuje: „I malajská ústava říká, že islám je náboženstvím naší federace a je rovněž umožněno mírumilovně praktikovat ostatní náboženství. Neříká ale nic o ateismu.“

Malajský ministr dále v televizním přenosu poprosil média, aby pomohla s identifikací malajských ateistických skupin a osob z inkriminované fotky ze setkání Atheist Republic. Podle Kassima je třeba „přivést tyto lidi na správnou cestu“, tudíž je třeba je nejprve idenfitikovat, aby jim vůbec bylo možné pomoci. Kassim také připojil svou vlastní teorii o tom, proč by se vůbec někdo stával ateistou: „Pokud jsou muslimové, ve skutečnosti nechtějí být ateisty, pouze mají nedostatek znalostí o náboženství. Nedostatečné náboženské vzdělání je přivedlo na toto zcestí.“ Závěrem Kassim připomněl, že v posmrtném životě budou Malajci dotazováni, zdali jim náboženství dostatečně vysvětlili. Na celou Kassimovu řeč se můžete podívat v přiloženém videu.

A nyní přichází to nejhorší: Z Kassimovi strany nešlo pouze o nějaké rétorické cvičení, jelikož někteří malajští ateisté, zachycení na fotce ze setkání, jsou již skutečně vyšetřováni.

The government in Malaysia is hunting down Atheist Republic members. Does anyone know any resources I can point them to? Maybe a lawyer that would be willing to help them out pro bono?

Posted by Armin Navabi on Tuesday, August 8, 2017

 

Armin Navabi, zakladatel Atheist Republic, je situací v Malajsii pochopitelně zděšen: „Jednají s nimi jako s kriminálníky. Komu ubližují tím, že se spolu soukromě setkávají?,“ ptá se Navabi. I jemu samotnému je vyhrožováno smrtí, avšak na to je již zvyklý. Po nedávných událostech v Malajsii se však výhrůžky zintenzivnily a malajští muslimové vyzývají k tomu, že by se Navabimu měla stít hlava.

They are now asking for me to be beheaded for simply starting a group where Malaysian atheists can meet each other. …

Posted by Armin Navabi on Sunday, August 6, 2017

 

K situaci ve své zemi vydala obsáhlé prohlášení i malajská pobočka Atheist Republic: „Mnoho muslimů, kteří se rozhodli konvertovat či opustit islám, dostává výhrůžky smrtí. Mnoho z nás proto musí žít „dvojí život“, aby naše identity nebyly prozrazeny. Pokud v Malajsii existuje nějaká fobie, kterou pociťujeme, není to islamofobie, nýbrž „apostatofobie“, strach z apostatů, odpadlíků od islámu,“ píše se mimo jiné v prohlášení.

Kvůli nechtěné pozornosti, které se dostalo kualalumpurské pobočce Atheist Republic, se cílem taktéž nechtěné pozornosti staly i další pobočky Atheist Republic v regionu, především pak ty v Indonésii. Jak vidíte z obrázku pod tímto odstavcem, například pobočka v indonéské Jakartě již musela přijmout předběžná opatření, protože „teisté objevili existenci jejich tajné skupiny“.

Závěrem se podívejme na reakce malajských muslimů na sociálních sítích. Jejich nenávist k ateistům a apostatům je prakticky neodlišitelná od té, kterou si v sobě pěstují muslimové ze Saůdské Arábie či z Pákistánu. Uvedu zde několik málo českých překladů, zbytek si můžete přečíst v anglickém překladu díky práci Ali Rizviho a Armina Navabiho:

“Jejich vůdce je Íránec. Měla by mu být setnuta hlava.”

“Podle islámského práva by měli být apostaté potrestáni stětím hlavy. Odpadlíkovi by mělo být dáno několik dnů, aby svého činu litoval a vzal jej zpět. Pokud by toto bylo uplatňováno, nikdo by si nedovolil od islámu odejít.”

“Je lepší být jako vrah oběšen na šibenici, než zemřít jako odpadlík!”

“Pokud do tří dnů od apostase nevezme odpadlík své rozhodnutí zpět, jeho krev je halal a měl by být poražen.”

“Tito lidé jsou jako jed. Proto islám nařizuje zabíjet apostaty.”

“Za časů Proroka by již byli zabiti.”

“Náboženské autority by měly pochytat tyto liberály. Tito lidé zašli příliš daleko.”

“Pokud je to pravda a lidé na fotce jsou apostaté, proč ještě nebyli pozavíráni? Proti odpadlíkům máme v Malajsii zákony.”

Autor: Honza Werner

Převzato z webu: http://www.osacr.cz/

Článek se objevil ve skupině Lumpenkavárna a rozpoutala se u něho diskuze. V komentářích bylo zpochybňováno, že se to vůbec stalo / děje. Že v článku nejsou uvedené zdroje, což přitom není pravda. Zdroje pochopitelně uvedeny jsou a ne jeden, ale celá řada. Přijde mi to od těch lidí jako neskutečný plivanec do tváře lidem, kteří čelí akutní perzekuci a jejich životy a svoboda mohou být v ohrožení. Členové skupiny neunesli váhu argumentů a administrátor skupiny příspěvek vymazal. 

 

Komentáře

comments