Hranice mezi islámem a extremismem? aneb slepota „expertů“ na islám

Na dnešní konferenci o islámu konané v Parlamentu ČR několikrát padla mnohokráte ožvýkaná mantra: „islám není problém, to teroristé“. Samozřejmě s neméně ožvýkaným dodatkem: „kteří nemají nic společného s islámem“.

Nemá cenu pořád dokola podrobně rozebírat, že islámský terorismus vychází z programu (věrouky) islámu stejně jako třídní boj a rudý teror vychází z ideologie komunismu či holocaust z ideologie nacismu a jejich „věrouky“. Džihád mečem, vraždy zajatců, odpadlíků a kritiků islámu, sexuální zotročování zajatkyň, loupení, rozbíjení soch atd. má základ a předobraz v psané islámské věrouce (Korán, sunna, hadísy). Dokonce přímo v popsaném chování samotného „zakladatele“ islámu Mohameda, nekritizovatelném vzoru pro následovníky.

Terorismus je jen špička ledovce

Možná podstatnější je si uvědomit, že islámský terorismus přes veškeré hrůzné dopady na oběti, jejich blízké a společnost, není v jistém smyslu to nejhorší. Islámský terorismus vyjádřený bombou či samopalem je „pouze“ vrcholným projevem zločinné ideologie islámu a radikalismu jeho vyznavačů. Další projevy vycházející z ideologie islámu – diskriminace dle odlišné víry/nevíry, pohlaví, nenávist k odpadlíkům, rouhačům, sexuálním menšinám atd. jsou možná leckdy skrytější a plíživější, o to však nebezpečnější. A nakonec zákonitě vedou i k tomu přímému násilí a teroru. To ostatně platilo a platí i pro další zločinné ideologie. Nepřestávají být zločinné, když zrovna jejich vyznavači a na takové ideologii stojící režimy masivně nevraždí kulaky či Židy. Ve „věrouce“ těchto ideologií to zůstává a v příhodné době vyhřezne.

Posuvné měřítko radikalismu a umírněnosti a slepota „expertů“ na islám

Celé je to vlastně o tom, kam umístíme rozdělovník na posuvném měřítku tzv. radikalismu a umírněnosti. Pokud se rozdělovník umístí někam těsně pod Islámský stát a al-Kaidu, tak se sice můžou orientalisté a arabisté plácat spokojeně po zádech, že islámský radikalismus je otázka pár procent muslimů a zbytek je mírumilovný, ale vypovídací hodnotu to má leda o jejich slepotě a ne o islámu. Pokud se rozdělovník umístí v souladu s náhledem na lidská práva a civilizační hodnoty založené na svobodě a humanismu, rázem se ukáže skutečný rozměr radikalismu v islámu. Je ovšem typické, že jediné právo a hodnota, kterou obhájci islámu udrží v hlavě, když dojde na debatu o islámu, je svoboda vyznání pro islám a jeho šíření. Tedy právo a hodnota, které islám samotnou věroukou odmítá a požaduje brutálně trestat (bezvěrectví, odpadnutí. misie jiných náboženství a filozofických směrů atd.)

Názory “umírněných” muslimů rozhodně nejsou umírněné

Statistiky řady renomovaných agentur a institucí ukazují jasně, jak je to s těmi „pár radikály“ v islámu. Dílčí statistiky si můžete přečíst v odkazech níže, ale nejlépe to ilustruje uvedený celkový obraz ze statistik vycházející. Přesně vystihuje cibulovou strukturu, kde samotný islámský terorismus možná tvoří tak tenkou slupku na těle 1,6 miliardy muslimů, že se v celkovém obrázku ani neobjeví, zároveň ale vyrůstá na jádru radikalismu a popření práv a svobod, které tvoří samotnou masu těla islámu.

Z 1,6 miliardy muslimů:
-584 milionů schvaluje trest smrti za odpadnutí od islámu
-748 milionů trest smrti za cizoložství
-1,1 miliardy chce zavést právo šaría jako státní právo.
-podobně se v řádech stovek milionů vykytuje podpora trestu smrti za odpadnutí, požadavek na striktní podřízenost ženy muži atd.

Možná že „experti“ na islám považují 584 milionů muslimů, co schvalují smrt za svobodu vybrat si víru resp. nevěřit, za malou menšinu. Nebo nepovažují trest smrti za svobodu víry za projev radikalismu. Těžko říci, u nich je vše možné a na relativizaci faktů jsou skuteční experti. Každopádně, pokud chtějí žít ve své uměle navozené slepotě, že jde u islámu jen o pár teroristů, co spadli odněkud z Marsu a ne vylezli z nejbližší mešity, kde jsou cepováni v ideologii islámu, je to jejich problém. Ovšem evropská společnost slepá není a pohled na zločinný islám zaostřuje stále více.

moderate-islam

Některé odkazy na statistiky a souhrny statistik:

PEW Research Center: The World’s Muslims: Religion, Politics and Society, 2013

The Telegraph: What do British Muslims think of the UK?

Hospodářské noviny, blog: Statistický vhled do zemí islámského světa a muslimských komunit

Ruud Koopmans: Religious fundamentalism and out-group hostility among Muslims and Christians in Western Europe

(v češtině Srovnávací studie integrace imigrantů v 6ti evropských zemích)

 

Vyšlo na FB IVČRN 18. 5. 2016

 

Komentáře

comments