Iniciativa Stophalal.cz otevřeným dopisem k HateFree Culture

Děkujeme stránce Hate Free Culture za pozornost a dovolíme si uvést na pravou míru některé lži, které o nás šíří, aniž bychom měli možnost reagovat jinak, protože si nás demokraticky zablokovala (zřejmě po onálepkování coby “nenávistné”, bez kterého by tento projekt ztratil svůj smysl, a tedy i finanční zdroj):

 

Cílem této stránky a iniciativy je především zmapovat prodej halal zboží u nás i jinde, výskyt a průběh halal porážek u nás i v zahraničí, popřípadě jiný druh týrání zvířat související s islámem, odhalit, kdo se na tomto byznysu neuvěřitelného rozsahu vědomě podílí a proč, a tyto informace zprostředkovat těm, kdo se na tomto byznysu musejí podílet nedobrovolně a nevědomky, tedy primárně českým zákazníkům, spotřebitelům a vůbec lidem, kterým tyto věci nejsou lhostejné. Tito lidé pak mohou využít svého občanského práva poskytnout oněm sponzorům a podporovatelům islámu svou zpětnou vazbu, včetně odmítnutí další koupě jejich zboží a služeb. Nikoho nevybízíme k nenávisti, jak je nám podsouváno, ani k útokům na muslimy, jejich majetky či životy, ovšem zároveň netušíme, proč je nutné a priori milovat či jinak přijímat něco tak devastačního a pokrytecky a drze se dožadujícího vlastního sponzoringu skrze tak základní věci, jako jsou (rituálně upravené) potraviny nucené nevěřícím, z jejichž prodeje má tedy zisk jen jedna minoritní ideologie. Přičemž tato ideologie se projevuje třeba právě i násilným jednáním vůči konzumovaným zvířatům. Považujeme za legitimní právo všech lidí být o tom informován a moci se svobodně rozhodnout, že toto někdo odmítne a nebude to podporovat. Stejně tak považujeme za legitimní, pokud lidé, které se o věcech souvisejících s halal tematikou dozvědí, projeví své emoce. Odpor k něčemu je pro nás přirozený jev. Neumíme si proto dost dobře představit, že by například videa z halal porážek vzbuzovala v někom nějakou jinou emoci a to by mělo být celospolečensky bráno jako pozitivní a přínosné. Tyrani zvířat jsou u nás trestáni jednak dle práva, jednak celospolečenským odsouzením, je to tak správné a nikdo krom muslimů (a jejich obhájců) s tím nikdy neměl problém.

 

Jinými slovy: ti, které Hate Free Culture programově brání (pod zástěrkou abstraktního “bránění šíření nenávisti”) a zaštiťují se vzájemnými osobními styky, potřebují ke konzumaci právě to, co je na těch videích, případně to považují za ideální způsob oslavy nějakého významného dne svého kalendáře. My samozřejmě ne, a proto usilujeme o to, aby toto jednání nemělo nadále výjimku z českého právního řádu a mohlo být trestné stejně, jako když se mu oddává kdokoli jiný. Nedlužíme respekt někomu, kdo požaduje, aby zvíře, které hodlá buď zkonzumovat, nebo obětovat nějakému svému “bohu”, nebylo před porážkou omráčeno. Naopak máme za to, že je-li někdo na našem území, je povinován respektem vůči těmto našim základním hodnotám, včetně nutnosti zvíře před porážkou omráčit. Tím méně pak chápeme ty, kteří od těchto hodnot vědomě a dobrovolně konvertují k hodnotám zcela opačným. Chce se po nás lidský přístup k někomu, kdo jej odmítá k někomu nebo něčemu jinému.

 

Nejsme islámu podřízeni, muslimského boha ani proroka neuznáváme, tudíž se na nás ani nevztahují pravidla týkající se muslimského rituálního stravování. Nemluvě o tom, že mnozí z nás podléhají vlastnímu stravovacímu ritu, který konzumaci potravin upravených dle jiného ritu vylučuje či zakazuje. Rovněž nesouhlasíme s distribucí rituálně upravených potravin do škol, nemocnic a veřejného stravování vůbec. Respektujeme, že většina našeho národa je ateistická / bez vyznání, tudíž rituálně upravené potraviny nepotřebuje vůbec. A tento respekt vyžadujeme opět i po všech ostatních. Stejně tak respektujeme i to, že někdo z našeho civilizačního okruhu má život zvířat v takové úctě, že maso nekonzumuje vůbec, případně se snaží o to, aby například zvířata z velkochovů mohla dožít v lepším prostředí, zlepšily se podmínky pro jejich chov apod. S něčím takovým zkrátka islám, resp. podřezávání zaživa, kompatibilní není. Stejně tak můžeme my i naši čtenáři v klidu odsoudit například sex se zvířaty, který je jednak islámskými základními texty přímo schválený (včetně podrobné specifikace, zda takové zvíře lze poté i zkonzumovat či nikoli), jednak je částí vyznavačů islámu poměrně hojně aplikovaný.

 

Je tedy zřejmé, že nám nevadí prostý fakt, že si někdo říká muslim, ale ty konkrétní dopady, které to pro něj i jeho okolí má. Nemáme problém s nadřazením práv zvířat právům skupiny osob, která o sobě tvrdí, že má privilegia tato práva vědomě porušovat. Ještě donedávna se muslimové na našem území bez rituálně upravených potravin zcela obešli. Nyní je náš trh zaplaven rituálně upravenými a certifikovanými produkty, ze kterých nemá profit nikdo jiný než právě muslimská minorita u nás (přestože se často tvrdí, že “u nás vlastně žádní muslimové nejsou”). V neposlední řadě neopomíjíme ani hygienická rizika rituálních porážek zvířat, zejména té islámské, resp. konzumace takto získaného masa.

 

Hate Free Culture také zmiňuje, že zpětná vazba, kterou my i další zákazníci výrobcům a prodejcům halal potravin zdarma a ze své vlastní iniciativy poskytujeme ve snaze jejich jednání změnit, byla ministerstvem vnitra vyhodnocena jako “šikana”. Opakujeme, že s touto definicí nesouhlasíme a hodláme se jí pravděpodobně adekvátně bránit. Není možné, aby byl nemuslimský zákazník nucen k nákupu a konzumaci rituálně upravených potravin a jeho reakce byla brána jako něco celospolečensky škodlivého, čili aby byl kýmkoli takto nálepkován a především zastrašován. Tato metodika rozhodně nepřispívá ke klidu a dobrým vzájemným vztahům v rámci celé společnosti, tím spíše, že jde o vládní aktivity nikým nevolených podružných úředníků, neznalých dané problematiky. Jejich labelling ostatně nemá na veřejné mínění velký vliv. Průměrný obyvatel naší země zkrátka své domácí zvíře před zabitím omráčí bez nějakého příkazu a vůbec nepřemýšlí nad tím, že by jím zakoupený produkt mohl být vlastně rituální úpravou určen pro někoho jiného. Zrovna tak průměrný občan zprávy MV nebo Hate Free Culture nečte. Pokud se k němu náhodou dostanou, je pochopitelné, že se takové manipulaci snaží bránit, za což je tedy zejména pracovníky projektu Hate Free Culture na jejich veřejné stránce údajně sloužící všem lidem zablokován, jak bylo zmíněno výše. Možnosti, jak se má občan bránit témuž ze strany ministerstva, jsou sice omezené – ale existují. Pikantní je, že v současné době je jeden z úředníků tohoto ministerstva vyšetřován příslušnými orgány za úřednickou šikanu osob, které se monitoringu projevů islámu u nás i v zahraničí věnují. Jde pravděpodobně o autora oné zprávy o extremismu, resp. oné části věnující se iniciativě kritizující islám v ČR. Příští zpráva o extremismu tak může mít zcela jiné vyznění i autora. Pravděpodobnost, že dojde k námi požadované změně legislativy, není zrovna nízká.

 

Věříme, že nyní je tedy náš záměr i způsoby, jimiž jej chceme dosáhnout, jasný. Snad již nebude nutné na další pomluvy a výmysly tohoto typu reagovat, je zbytečné s nimi ztrácet čas. Za odmítání halal produktů u nás nikdo nesmí být šikanován či kritizován.

www.stophalal.cz

stop_halal_pic

Komentáře

comments