Invaze zombies? Stěhování národů, jaké zlomilo římskou říši?

Vyšlo na IVČRN dne 24.8.2015 (link)

Řecko-makedonská hranice, předevčírem.

Invaze zombies? Stěhování národů, jaké zlomilo římskou říši?

Je tam jeden rozdíl. Germánské kmeny, které rozbily Řím, sdílely s Římany shodné náboženství (v 5. století byl Řím dávno křesťanský!), navíc měly své krále a vladyky, s nimiž mohli římští předáci a biskupové jednat. Ti králové nechtěli Řím zničit – chtěli jen, aby se jejich vlastní lidé mohli podílet na vymoženostech z jejich hlediska “vyšší” civilizace.

Co chtějí tihle, to nikdo nevíme s určitostí, ale dosavadní zkušenosti ze západní Evropy hovoří za vše. Muslimové se nejdou asimilovat a stát se jedněmi z nás – oni nám chtějí vládnout.


Diskuze:

Řecko-makedonská hranice, předevčírem. Invaze zombies? Stěhování národů, jaké zlomilo římskou říši? Je tam jeden…

Posted by Islám v České republice nechceme on 24. srpen 2015

Komentáře

comments