ISIS veřejně popravila amerického občana

Vyšlo na IVČRN dne 20.8.2014 (link)

Výkaly a hnis lidstva z ISIS před pár hodinami oznámili, že zajali amerického občana. Před pár minutami rozeslali po twitteru zprávu, že mu uřízli hlavu. (zdroj zde)

Diskuze k článku viz link FB nahoře

————–

k danému tématu ještě sdílíme:

ISIS popravili (uříznutím hlavy) zajatého amerického novináře jménem James Wright Foley. Rovněž ukázali dalšího zajatého novináře,
jménem Steven Joel Sotloff. Video se nachází zde, níže je přeložená poslední řeč, kterou ho ty zrůdy donutily odrecitovat a přeložený vzkaz zamaskovaného šílence…
Není vhodné pro mladší 18+ | Content is not suitable for persons under 18 yo
Krev a násilí | Blood and violence

http://goo.gl/5mWZ1Z
https://archive.org/details/AMessageToAmericaYouTube

Vzkaz Jamese:
“I call on my friends, family, and loved ones to rise up against my real killers, the US government. For what will happen to me is only a result of their complacency and criminality.

My message to my beloved parents, save me some dignity, and don’t accept some meagre compensation, for my death, from the same people who effectively hit the last nail in my coffin with their recent aerial campaign in Iraq.

I call on my brother John, who is a member of the US air force. Think about what you are doing, think about the lives you destroy, including those of your own family. I call on you John, think about who made the decision to bomb Iraq recently and kill those people, whoever they may have been. Think John, who did they really kill? And did they think about me, you, our family when they made that decision?

I died that day John, when your colleagues dropped that bomb on those people they signed my death certificate. I wish I had more time. I wish I could have the hope of freedom and seeing my family once again. But that ship has sailed. I guess all in all I wish I wasn’t American.”

Obracím se na mé přátele, rodinu a blízké, aby se obrátli proti mým skutečným vrahům, americké vládě. Něboť to, co se mi teď stane je jen důsledkem jejich samolibosti a zločinnosti.

Pro mé milované rodiče – zachovejte si ke mě trochu úcty a nepřijímejte nějakou mizernou kompenzaci za mojí smrt od těch samých lidí, kteří v podstatě vrazili poslední hřebík do mé rakve svým nedávným bombardováním v Iráku.

Obracím se na svého bratra, Johna, který je členem amerického letectva. Přemýšlej o tom, co děláš, přemýšlej o životech, které ničíš, včetně těch ve tvé vlastní rodině. Obracím se na tebe, Johne, přemýšlej kd se teď rozhodl bombardovat Irák a zabíjet zde lidi, ať už jsou kýmkoli. Přemýšlej, Johne, koho tu opravdu zabili? A mysleli na mě, tebe, naší rodinu, když udělali toto rozhodnutí?

Zemřel jsem toho dne, Johne, když tví kolegové házeli bomby na ty lidi, co teď podepsali můj úmrtní list. Kéž bych měl více času. Kéž bych měl ještě šanci na svobodu a vidět ještěj jednou mojí rodinu. Ale ty šance už jsou pryč. Teď si jen přeji, abych nebyl Američanem…

.

Vzkaz toho magora:
“This is James Wright Foley, an American citizen of your country. As a government, you have been at the forefront of the aggression towards the Islamic State. You have plotted against us and have gone far out of your way to find reasons to interfere in our affairs. Today, your military air force is attacking us daily in Iraq, your strikes have caused casualties among Muslims. You’re no longer fighting an insurgency, we are an Islamic army, and a state that has been accepted by large number of Muslims world wide, so effectively, any aggression towards the Islamic State, is aggression towards Muslims from all walks of life who has accepted the Islamic caliphate as their leadership, so any attempt by you Obama to deny the Muslims their rights of living in safety under the Islamic caliphate will result in the bloodshed of your people.

Steven Joel Sotloff

The life of this American Citizen Obama, depends on your next decision.”

“Toto je James Wright Foley, americký občan vaší země. Jako vláda, vedli jste agresi proti Islámskému Státu. Spolčovali jste se proti nám a při hledání důvodů pro vměšování se do našich záležitostí jste zašli až příliš daleko. Dnes nás vaše letectvo v Iráku denně bombaduje a vaše útoky zabíjí muslimy. Už nebojujete proti povstalcům, jsme islámská armáda a stát, který byl akceptován velkým počtem muslimů po celém světě, tedy každá agrese proti nám je v podstatě agresí proti muslimům z celého světa, kteří přijali islámský Chalífát jako jejich reprezantaci, tedy každý tvůj pokus, Obamo, upřít muslimům jejich právo na život v bezpečí pod islámským chalífátem skončí krveprolitím tvých vlastních lidí.

<Steven Joel Sotloff>

Život tohoto amerického občana, Obamo, závisí na tvém dalším rozhodnutí.”

10631121_543714265756543_239679291966956424_o

 

—————-

Bagatelizující reakce občana “arabisty a muslima” Petra Pelikána v článku zde

Komentáře

comments