Islám a sexuální útoky v Kolíně nad Rýnem – blog CSPI

Autor prohlášení - CSPI více na http://cspi-cz.blogspot.com/ Při silvestrovských událostech v Kolíně nad Rýnem a dalších evropských městech podle výpovědí svědků mladíci severoafrického a arabského vzhledu napadali a sexuálně obtěžovali ženy. Součástí vyjádření politiků k těmto incidentům bývá poznámka, že se události nemají dávat do přímé souvislosti s přílivem imigrantů. Taková souvislost je však nasnadě.
Ve druhé čtvrtině loňského roku největší procento imigrantů přicházejících do Evropské unie tvořili Syřané (21 %), Afghánci (13 %), Albánci (8 %) a Iráčané (6 %). Ve všech těchto zemích je převládajícím náboženstvím islám. Sýrie: 85 % muslimů, Afghánistán: 99 % muslimů, Albánie: 57 % muslimů, Irák: 95 % muslimů.
Jaký je postoj islámu k ženám? Právo šaría disponuje různými zákony pro různé skupiny lidí. Ženy patří podle šaríe do jedné ze zvláštních tříd. 71 % textu koránu dává ženám podřadné postavení vůči mužům, v hadísech jim takové postavení připisuje 89 % textu. Ženy jsou mužům podřadné v inteligenci i v náboženství. Šaría dovoluje bití ženy za účelem vymáhání nadvlády muže. Svědectví ženy má poloviční váhu muže a společný podíl se rozděluje tak, že muž dostane takovou část, jakou dostanou dvě ženy. Některé hadísy staví ženy na úroveň otroků a velbloudů.
[Abú Dawúd 11,2155] Mohamed řekl: Pokud se někdo z vás ožení nebo si koupí otrokyni, měl by říci: "Alláhu, žádám tě o to dobré, co je v ní a její povaze, kterou jsi ji obdaroval; uchyluji se k tobě před zlem, které je v ní a její povaze, kterou jsi ji obdaroval." Když si muž kupuje velblouda, měl by jej uchopit za hrb a říci to samé.
[Buchárí 3,48,826] Mohamed se zeptal: "Nemá očité svědectví ženy poloviční váhu očitého svědectví muže?" Žena s tím souhlasila a Mohamed dodal: "Je to proto, že mysl ženy je méněcenná."
[Korán 4:11] A Alláh vám stanoví o dětech vašich toto: synovi podíl rovný podílu dvou dcer ...
[Korán 2:223] Ženy vaše jsou pro vás polem; vcházejte tedy na pole své, kdy chcete, však učiňte předtím dobré skutky a bojte se Alláha. Vězte, že se s Ním setkáte! Oznamte tuto zvěst radostnou věřícím!
[Muslim 036,6603] Mohamed: "Až vás opustím, zůstane největší hrozbou pro stabilitu špatný vliv žen na muže."
[Abú Dawúd 11,2142] Mohamed řekl: "Muže se nikdo nebude ptát na to, proč bije svoji ženu."
Centrum pro studium politického islámu