Islám. Devastace kultury, dědictví, osobnosti,…světa

Vyšlo na IVČRN dne 31.12.2014 (link)

Muslimové z ISIL zničili v Syrském historickém městě Dura Europos jeden z nejstarších kostelů na světě – přibližně z roku 230.

dura-europos-western-wall
Během posledních let jsme se dozvídali zprávy o poškozování a ničení historického a archeologického dědictví lidstva v Sýrii, Afghánistánu, a v dalších muslimských zemích, vandalismus náboženských památek v USA, Evropě, Japonsku, zničení hrobů českých vojáků v libyjském Tobruku. To je multikulturní svět podle islámu – ničit vše po celém světě a všem kulturám a civilizacím bez rozdílu.
Poslední informace, zveřejněné před několika dny Institutem pro vzdělávání a výzkum při OSN (UNITAR), znamenají zřejmě nejhorší zprávy pro křesťanskou archeologii.
Dura-Europos, domácí kostel pro více než 60 lidí, který byl jedním z nejstarších křesťanských míst pro konání bohoslužeb, budova, která nebyla ani skutečným kostelem sama o sobě, ale domem z helénského období, kde se křesťané scházeli ještě před Konstantinovým ediktem. Nachází se ve stejnojmenném městě, Dura-Europos, což bylo vzkvétající město ve východní Sýrii, založené Seleukovci (Seleukos I. byl generálem Alexandra Makedonského – 300 př. n. l.).
Město bylo v roce 256 n. l. po perské invazi opuštěno a pohřbeno a zakonzervováno pískem. Významné archeologické vykopávky 20. a 30. let minulého století ho odkryli a bylo označeno za “Pompeje pouště”. Byl objeven domácí kostel, spolu s krásnou synagogou s freskami. Tato budova se pak stala klíčovým referenčním bodem v popisu křesťanských kostelů té doby. Fresky na stěnách byly první známou reprezentací „dobrého pastýře, uzdravení chromého a Ježíše chodící po vodě s Petrem. Je třeba připomenout, že kostel oddělený od soukromých domů mohl existovat až po roce 313 n. l. kdy císař Konstantin uznal svobodu křesťanského náboženství.
Strach o archeologické naleziště panoval dlouho, ale teprve nyní jsou k dispozici satelitní snímky, které potvrzují vyloupení a zničení celé lokality. OSN tvrdí, že ozbrojená skupina asi 500 Nesyřanů rabuje oblast.
Odkaz na původní zdroj:
http://www.unitar.org/unosat-report-damage-cultural-heritag…

Diskuze zde:

Komentáře

comments