Islám je diskriminace

Vyšlo na IVČRN dne 1.9.2014 (link)

Ne, madam ombudsmanko. ISLÁM JE DISKRIMINACE, namířená proti nevěřícím, ženám, jinosexuálům všeho druhu, dokonce i některým zvířatům.

A “Listinou práv a svobod” určitě není chráněn, naopak jej odstavec 4 Článku 16 staví implicitně mimo zákon.

Pokud to nechápete, budete muset jít – a IvČRN udělá vše pro to, abyste odešla s ostudou.

http://video.aktualne.cz/dvtv/sabatova-zakaz-satku-je-diskriminace-zakon-bych-nemenila/r~ace3f8a231da11e48e74002590604f2e/

Diskuze k článku viz link FB nahoře

Komentáře

comments