Islám je náboženství míru – Islám je náboženství míru – Islám je náboženství míru… Ne to není chyba. To je demagogie

Vyšlo na IVČRN dne 24.8.2015 (link)

„Islám je náboženství míru“

Tuto frázi jistě slyšel už každý. Jako mantru ji papouškují sluníčkáři, politici i politicko-korektní média. Většina lidí si při jejím poslechu samozřejmě ťuká na čelo. Jednak vidí, jak se ideologie islámu a jeho vyznavači projevují po celém světě. Někteří pak i vědí, jak je samotná islámská věrouka agresivní a nesnášenlivá. Plná výzev k diskriminaci či přímo genocidě dle islámu „podřadných“ skupin lidstva. Dle odlišné víry, dle nevíry, dle pohlaví, dle sexuální orientace atd.

Málokdo už ale asi ví, jak je papouškování této fráze dvojnásob zhůvěřilé. Původ totiž není v tuposti či propagandistickém záměru těch, co chtějí obhajovat islám jako mírumilovné náboženství. Původ fráze je přímo v islámu, který tím myslí něco úplně jiného.

Ideologie islámu totiž rozděluje svět na dva tábory. Na tzv. dům islámu (dar al-islam), tj. území, kde vládne islám. A na tzv. dům války (dar al-harb), tj. území nemuslimů, které je povinností muslimů pro islám získat, válečné pole pro tento záměr, proto název dům války. Někdy se jako synonymum dar al-islam též používá dar al-salam, tedy doslova- dům míru. A jsme doma. Dům míru jako synonymum domu islámu. Tam kde vládne islám je mír. Ovšem mír ve smyslu nadvlády a řádu islámu, s islámskými pravidly, šaríou atd. Prostě- Pax Islamica. Pax-mír, který zde obdobně jako u Pax Romana neznamená žádnou mírumilovnost, ale naopak znamená výboji zavedený mocenský řád a nadvládu na dobytém území. V případě islámu na dobytém území nemuslimů, na onom dar al-harb.

islam_nabozenstvi_miru

Takže až zase uslyšíte nějakého politika papouškovat něco o náboženství míru, tak si vzpomeňte, že se jedná nejen o plkala odtrženého od reality, ale i plkala, co ze své ignorance papouškuje islámskou terminologii, která popisuje islámské výboje a islámskou nadvládu. Tedy přesný opak mírumilovnosti.
Diskuze:

„Islám je náboženství míru“Tuto frázi jistě slyšel už každý. Jako mantru ji papouškují sluníčkáři, politici i…

Posted by Islám v České republice nechceme on 24. srpen 2015

Komentáře

comments