Islám (opět) v kolizi s Listinou základních práv a svobod (součástí České ústavy)

Vyšlo na IVČRN dne 8.2.2015 (link)

Listina základních práv a svobod (součást České ústavy): “Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání.”

alrawi_abbas_koran

Jen jedno náboženství to stále nechápe. Loni se však podařil průlom a v Británii ziskal azyl exmuslim – ateista, kterému by na území okupovaném islámem hrozila smrt. V České republice jsou dle sčítání lidu většinou ateisté…

http://zpravy.idnes.cz/londyn-udelil-azyl-afghanci-ve-vlasti-ateistovi-hrozi-smrt-p42-/zahranicni.aspx?c=A140114_120945_zahranicni_vrl

Diskuze:

Komentáře

comments