ISLAMOFIL dne – Heinrich Himmler

Vyšlo na IVČRN dne 3.10.2014 (link)

Heinricha Himmlera, dnešního ISLÁMOFILA, známe z obrázků skoro všichni, v reálu to byla ovšem nevýrazná, menší obrýlená figurka trpící na žaludeční křeče, vzhledem připomínající krysaříka. Výkonný úředník pištící své smrtící rozkazy vysokým hláskem. Historické dokumenty však ukazují, že tento nenápadný úředník nesl největší díl viny za holokaust, dokonce větší než sám Hitler. Podobně jako Hitler byl pravým opakem ideálu nordické rasy, o to více se ale o něj zasazoval.

Narodil se 7. října 1900 v Mnichově v rodině zbožného a přísného římsko-katolického učitele. Jako dobrovolník na konci První světové ochutnal válku a po ní vystudoval zemědělskou fakultu na technice v Mnichově.

Následovala raketová úřednická kariéra a sbírání funkcí jako odznáčků HitlerJugend: Vstup do NSDAP v roce 1922, v roce 1929 byl jmenován velitelem Hitlerovy osobní ochranky SS (200 mužů), v roce 1933 jich jeho přispěním měla přes 53 000. Ke skutečné moci se dostal díky Noci dlouhých nožů 30. června 1934, kdy se zbavil nadřízených a kontroly z SA. Byl zástupcem říšského vedoucího propagandy, poslancem říšského sněmu, šéfem německé policie a gestapa a v roce 1943 říšským ministrem vnitra.

Kumulace funkcí ho nijak nebrzdila, byl velmi schopným a pracovitým úředníkem, který přivedl k dokonalosti všechny metody organizovaného státního teroru. Byl to on, kdo převedl rasistické teorie do praxe za pomoci jednotek SS a byrokratické a logistické obludy koncentračních táborů, která požírala po statisících Slovany, Židy, Cikány.

Ideál modrookých blonďatých hrdinů a hrdinek kultivoval za pomoci eugeniky křížením rasově vhodných jedinců, dobrovolně i nedobrovolně podle mnoha kritérií kvality. Členové SS měli být novou aristokracií, vyšší kastou nadlidí, vůdců, válečníků, správců a kolonizátorů.
Založil státem řízenou farmu na lidi („Lebensborn“ pro nový „Lebensraum“), kde mladé nordicky dokonalé dívky čekaly na oplodnění příslušníky SS, tak aby počaly dokonalé árijské děti, které by byly vychovávány podle dokonalých národně socialistických ideálů. Německé ženy s dobrou krví měly povinnost stát se matkami dětí vojáků pro další bitvy. Požadoval, aby váleční hrdinové mohli uzavřít druhý sňatek. Taková pěkná islámská redukce žen na dělohy, rodící vojáky, Mohamed by byl na něho pyšný.

Himmler byl poháněn paranoidními představami o židovském spiknutí, ke kterým připojil spiknutí zednářské a jezuitské a do svého šíleného boje se vydal vyzbrojen astrologií, hypnózou, duchovnem, mysticismem a telepatií.

Bez jakéhokoli hnutí citů tvrdil následující:

„Zajatí povstalci musí být popraveni bez ohledu na to, zda dodržují či nedodržují Ženevské konvence.“

„Neválčící obyvatelé, včetně žen a dětí, musí být též popraveni.“

„Vyvražďujeme lidi, to vám řekne každý člen strany. To je také v našem programu a děláme to dobře. Vídáme desítky, stovky těl na hromadách a zachováváme si přitom úroveň, tedy až na pár výjimek, na pár slabých jedinců.“

To ovšem byly jen silácké výroky člověka, který nesnášel pohled na krev a po tom, co se zhroutil při masakru židů na východní frontě, vydal rozkazy, aby byli popravováni v plynových komorách, tak nějak estetičtěji.

Naprostá neúcta k životu a na druhé straně jakési neurčité duchovno a mysticismus, to je věc, která Himmlera velmi přibližuje k islámu. A nejen to, neduživého úředníčka se závratnou kariérou přitahovalo i islámské mnohoženství.

Himmler byl členem tajné společnosti Thule, pátral po ztracené Atlantidě, prohlašoval, že potomky bájných Atlanťanů lze nalézt hlavně v Německu, věřil, že je vtělením Jindřicha Ptáčníka, císaře Svaté říše římské z 10. století, navštěvoval archeologická naleziště po celém světě, vyslal výpravu do Tibetu, která měla za úkol měřit fyziologické parametry Tibeťanů a hledat jejich spojení s Atlanťany. Dnes by si měl jistě co povědět se spoustou konspiračních teoretiků.

V jeho šíleném rozletu ho naštěstí zastavili spojenci, válka šla špatně. V lednu 1945 se stal velitelem západní skupiny armád a 20. dubna 1945 nabídl Spojencům jednání o separátní kapitulaci ihned potom byl Adolfem zbaven všech funkcí a vyloučen z NSDAP.
Koncem 2. světové války se přes britské kontakty pokusil získat politický azyl pro sebe a 200 dalších nacistů výměnou za 3500 Židů v koncentračních táborech.

Po skončení války prchal na západ v přestrojení za policistu, byl zajat a nepoznán strávil 2 dny v internačním táboře, kde se sám od sebe přihlásil ke své totožnosti, ještě týž den po výslechu prý spáchal sebevraždu ampulí kyanidu ukrytou v zubu. Pohřben byl do neoznačeného hrobu.

Perlička o Bouzově

SS pro Himmlera představovaly novou aristokraticii, kontinuitu německých válečných řádů. Vyhlédl si pro jejich znovuzrození moravský hrad Bouzov, kde chtěl zřídit jedno ze sídel řádu, ale předtím jej musel vyvlastnit historickému Řádu německých rytířů, který byl velkým odpůrcem národního socialismu a nacismu a na Bouzově sídlil od nepaměti.

Kdo tedy byl Himmler? Slaboch, který obdivoval sílu, úředník, který posílal na smrt miliony, oportunista a zbabělec, který se chtěl na závěr války vykoupit a zradit své pokřivené ideály. Propagátor institucí a myšlenek, které až příliš často souznějí s myšlenkami Mohammeda. Islámofil.

10649876_10152777352537938_628332595296546214_n

———————–

Komentáře

comments