ISLAMOFIL dne – prof. Luboš Kropáček

Vyšlo na IVČRN dne 23.11.2014 (link)

Dlouho jsme tady neměli ISLÁMOFILA DNE – správně nechutného kolaboranta.

10363664_10152895418947938_3080306559103948792_n

Ten dnešní je už starý pán, a nechali bychom ho odejít a zetlít, kdyby se ještě nad hrobem nesnažil škodit. Doyen české arabistiky (šéf stejnojmenné katedry na UK) by podle tzv. Lustračního zákona neměl v akademickém prostředí vůbec co dělat. Jenže mu to prošlo – k dlouholeté spolupráci s StB se dobrovolně přiznal, prezentoval se jako politicky pronásledovanej (musel, chudák, za normalizace, místo vědecké kariéry, tlumočit nejvyšším státním představitelům při jednání s blízkovýchodními partnery) a “arabistika” byla začátkem 90. let pokládaná za obskurní obor bez bezpečnostních rizik.

Důsledky známe všichni – 25 let nám odborníky na arabský svět vychovává udavačská krysa, chlap odjakživa shrbený, nikdy se nedívající zpříma do očí. 

2014-11-23_12-27-47

Následuje popis jeho práskačské kariéry.

—-

Agent STB: Luboš Kropáček alias agent “Luboš”, “Zeman”, “Koráb”, “Ammán”.

Studium archivů komunistické Státní bezpečnosti: Významný český arabista a afrikanista Luboš Kropáček spolupracoval v letech 1961-1989 (28let!!!) s tajnou policií.

Zverbování provedli podpraporčík Kořínek a nadporučík Zahrádka z krajské správy ministerstva vnitra v Praze 30. března 1961. Během tříhodinového rozhovoru se zajímali zejména o Kropáčkovy spolužáky a cizince, kterým tlumočil. Na konci setkání napsal Kropáček vlastnoručně slib mlčenlivosti a podle záznamu provedeném Kořínkem “neměl námitek proti spolupráci”.

Detaily spolupráce informátora s krycím jménem “Luboš” se nezachovaly. Jasné je pouze to, že podával informace o spolužácích, zahraničních studentech a cizincích. Se svým řídícím důstojníkem se setkával pravidelně dvakrát měsíčně. O charakteru zpráv lze usuzovat pouze z toho, jak je hodnotila StB: “zprávy jsou dobré, i když dosud postrádají bližších podrobností” (srpen 1962)

Agent Koráb byl např. vyslán na průzkum do Izraele. Koráb si podle jeho memoranda “vzhledem ke své vědecké činnosti položil pouze jednu podmínku, a to, že spolupráce přinese obapolný užitek, že není schopen provádět klasickou špionáž jako fotografování vojenských objektů, neb opatřování podobných dokumentů”.

StB jeho třítýdenní pobyt hodnotila jako úspěšný, zejména proto, že získal materiály potřebné k provádění “aktivních opatření” (rozuměj dezinformačních akcí).

Aby prohloubil navázané kontakty, byl Kropáček v polovině roku 1973 vyslán na náklady první správy na mezinárodní orientalistický kongres do Paříže, rozvědné úkoly ovšem plnil také během cest do arabských zemí, kam vyjížděl jako tlumočník odborových delegací.

Rozvědka si jeho spolupráci pochvalovala: Koráb aktivně spolupracoval při úkolování a instruktážích.

Pro rozvědku vypracovával záznamy o jednáních a charakteristiky osob.

Na konci roku 1981 byl Kropáčkův svazek, který má celkem 1309 stran zničen, došlo k 199 uskutečněným evidovaným schůzkám .

V březnu 1983 Luboše Kropáčka zaregistrovala i II. správa FMV (kontrarozvědka), tentokrát pod krycími jmény Amman a Zeman. Příslušný svazek byl 6. prosince 1989 zničen, takže o charakteru spolupráce neexistuje žádný písemný doklad

I. Cibulkovy seznamy STB, cibulka.com,
celkem tam má 7 záznamů:
Příjmení, jméno: Kropáček Luboš
Narozen(a): 23.02.1939
Typ spolupráce: Tajný spolupracovník, Agent, Důvěrník
Evidující správa STB: Praha, Centrála, neurčeno
Krycí jméno: Amman, Zeman
Svazek: 9431, 25430, 2543088

II. Ústav pro studium totalitních režimů
www.abscr.cz/cs/vyhledavani-archivni-pomucky
Adresa: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, 130 00 Praha 3
Protokol registrace svazků agenturního a kontrarozvědného rozpracování
KROPÁČEK Luboš, nar. 23.02.1939
rozsah 24851-25840
založen 01.10.1983
registrující útvar Statisticko-evidenční odbor
registrační číslo 25430
krycí jméno AMMAN
KROPÁČEK Luboš, nar. 23.02.1939

Diskuze k příspěvku viz link FB nahoře

Komentáře

comments