IVČRN čelí frontálnímu útoku ideových odpůrců – tisková zpráva

Vyšlo na IVČRN dne 26.3.2015 (link)

Něco z aktuálního dění:

Ráno 25.3. začalo na Úřadě městské části Praha 2 správní řízení s tiskovým mluvčím iniciativy “Islám v České republice nechceme” Arturem Fišerem. Oznamovatelem přestupku proti občanskému soužití byl Mgr. Jan Potměšil, kterého se údajně dotkly údajné výroky Artura Fišera, že je proislámský radikální extremista apod.

Oznamovatel žádal ve svém písemném podání potrestání, v rámci projednávání pak slevil na požadavek omluvy do protokolu.

IVČRN čelí v poslední době frontálnímu útoku svých ideových odpůrců. Děje se tak prostřednictvím správních sporů o tak zvané urážky na cti, které zdánlivě míří na jednotlivce, ale ve skutečnosti jsou cíleně a záměrně vybíráni známí představitelé IVČRN.

Mediálně známý protivník IVČRN, právník Jan Potměšil a jeho ideoví souputníci, například ortodoxní muslimka – salafistka Kateřina Gamal Richterová nechali předvolat leadry iniciativy doc. Martina Konvičku, Ing. Jiřího Bartáka a tiskového mluvčího Artura Fišera k projednání jejich údajného osobně závadového jednání. Stěžovatelé, kterými jsou zatím Mgr. Jan Potměšil a Kateřina Gamal Richterová, si přitom vybírají úřady různých pražských městských částí s tím, že právě v jejich obvodu se s údajnými urážkami prostřednictvím Facebooku “seznámili”. Tím je zaručeno jednak to, že jednotlivé úřady nevědí, že jde o koordinovanou a vzájemně provázanou akci, jednak dochází i k šikaně údajných přestupníků, kteří jsou nuceni cestovat na jednotlivé úřady dle výběru oznamovatelů.

Pozoruhodné je, že ani v jednom případě se údajní poškození neobrátili na občansko-právní soudy, kde by ovšem bylo nutno hradit soudní poplatky a hrozilo by, že v případě neúspěchu ponesou náklady řízení.

Ve správních řízeních, maskovaných jako urážky na cti, útočí tak zvaní poškození na politické přesvědčení celé IVČRN, což se plně projevilo i u včerejšího řízení, které nakonec neprojednávalo výroky obviněného, ale údajný poškozený Mgr. Potměšil zeširoka rozebíral aktivity IVČRN a jeho ideová stanoviska.

Iniciativa IVČRN protestuje proti systematickému zneužívání státní správy k názorovému a ideovému boji proti IVČRN a poukazuje na to, že zneužívání práva, penalizace za “drobné přestupky” a obdobná šikana pomocí policie a perzekučních složek byla typickým způsobem, kterým svého času pronásledovala StB i VB odpůrce minulého režimu.

IVČRN v tradici odpůrců minulého režimu zvolil stejnou taktiku obhajoby, totiž důsledné trvání na dodržování práva a všech lidskoprávních norem, kterými je Česká republika vázána.

Jednání na Úřadu MČ Praha 2 trvalo od 9,00 hod. do 14,45 hod. se dvěma desetiminutovými přestávkami, vyžádanými oznamovatelem za účelem cigarety. Řízení bylo odročeno k předložení dalších důkazů oběma stranami. IVČRN doufá, že úředník Ministerstva vnitra ČR, oznamovatel přestupku Mgr. Jan Potměšil se věnuje
svému hobby v době své řádné dovolené, takže kromě plýtvání sil úředníků jednotlivých úřadů Městských částí nedochází i k personálnímu oslabení civilně-správního úseku
Ministerstva vnitra.

 

 

ZDE ke stažení v PDF

Diskuze:

Něco z aktuálního dění:Ráno 25.3. začalo na Úřadě městské části Praha 2 správní řízení s tiskovým mluvčím iniciativy “…

Posted by Islám v České republice nechceme on 26. březen 2015

Komentáře

comments