Jak postupovat islámsky správně v otázce otrokyň – manuál Islámského státu

ISLÁMSKÝ STÁT vydal brožurku, vysvětlující formou “otázek a odpovědí” i těm pomalejším služebníkům Alláha, jak postupovat “islámsky správně” v otázce otrokyň.

2014-12-04_18-06-44
Několik bodů z anglicky psaného článku:

Otázka 1: “Co je to al-Sábí?”
Odpověď: Al sábí je žena z “Lidí války” [ahl al-harb] ( = nepřátel), která byla zajata muslimy.
.
Otázka 3: “Mohou být všechny nevěřící ženy brány jako zajatkyně?”
Odpověď: Učenci se shodují, že neexistuje důvod, proč by nebylo možné brát za zajatkyně ( = otrokyně) ženy, které byly vždy nevěřící [kufr asli], jako např. kitabijat ( = ženy patřící k “lidu Knihy” – křesťanky a židovky) nebo polyteistky ( = to je dle islámu de facto jakékoli neabrahámovské náboženství).
Na druhou stranu, mezi učenci existují spory, zda je možné brát z zajatkyně odpadlice od islámu. Většina učenců to zakazuje (pozn. není to tam psáno, ale za odpadlictví islám uznává jen trest smrti), malá menšina povoluje. My (Islámský stát) se držíme shody většiny učenců.
.
Otázka 4: “Je povoleno mít pohlavní styk se zajatou ženou?”
Odpověď: Ano, je to povoleno. Všemocný Alláh pravil: “Šťastní jsou ti věřící, kteří ochraňují svá pohlaví, s vyjímkou jejich manželek a otrokyň, které drží jejich pravá ruka. V takovém případě jsou bez viny. [Korán 23:6]
.
Otázka 5: “Je možné mít pohlavní styk se zajatkyní ihned po jejím zotročení?”
Odpověď: Pokud je pannou, tak s ní její pán/majitel smí mít pohlavní styk hned jak jí získá do vlastnictví. Pokud není, musí být nejdříve “očištěna její děloha”.
.
Otázka 7: “Je možné skrze nákup a prodej oddělit matku od jejích dětí?”
Odpověď: Není povoleno oddělit matku od jejích prepubescentních dětí skrze nnákup, prodej či zbavení se otrokyně. Je to možné, pokud jsou děti dostatečně staré ( = v pubertě).
.
Otázka 9: “Pokud otrokyně se svým majitelem otěhotní, je možné jí prodat?”
Odpověď: Nesmí být podána, pokud se stane matkou dítěte.

http://www.thedailybeast.com/…/isis-jihadis-get-slavery…

Komentáře

comments