Jak to bylo s Aišou

bukhari 7-62-64Sahih Bukhari, svazek 7, kniha 62, číslo 64:

“Vyprávěla Aiša, že prorok si jí vzal za ženu ve věku šesti let, a toto manželství bylo završeno, když jí bylo devět let, a pak s ním žila po devět let” (do prorokovy smrti).

Citujeme Bukhariho přímo, protože jednou z taktik muslimských omlouvačů je popírat Aišin věk – neupřímně trvat na tom, “že její věk není jasný”, nebo “některé zdroje říkají, žejí bylo osmnáct nebo devatenáct”. To je nesmysl, a mluvčí vědí, že je to nesmysl, když to pronášejí před důvěřivými nevěřícími v mešitách nebo na “muslimsko-křesťanských dialozích”.

Aiše bylo šest, když došlo k zasnoubení, a devět, když s ní měl Mohamed pohlavní styk. Cokoliv Mohamed dělal je tím, co muslimové dle islámu musí dělat, ve všech časech a na všech místech. Není pro ně lepší vzor pro život než Mohamed, nejlepší z lidí, který by měl být napodobován všemi muslimy. Dnešní zastánci islámu, muslimové i nemuslimové, se snaží vysvětlit to, co udělal, jako “dobový zvyk”, a pak, jedním dechem, konejšivý mluvčí trvá na tom, že jeho vztah s Aišou, způsob, jakým zacházel se zajatci, nebo jak požadoval, aby bylo zacházeno s ním, je platný, a hodný napodobování v každé době. Takže jak?

Nejdůležitějším moderním příkladem vlivu způsobů chování někoho, kdo žil v Arábii sedmého století, byl Ajatoláh Chomejní. Poté, co se tento učený šíitský duchovní dostal k moci, brzy snížil věk dívek pro vstup do manželství na devět let. Pokud jste dříve nevěděli proč, tak teď to víte. Podobně od roku 2014 to má Islámský stát.

Mezi Mohamedem a Aišou nešlo o dynastickou svatbu. Zalíbila se mu už když jí bylo šest, a když si vzala své hračky a přestěhovala se do jeho domu, jeho záměr byl jasný. Přečtěte si Hadísy a Síru. Nijak to nezakrývají. A ačkoliv v těch dobách nebyly takovéto dětské nevěsty výjimkami, jako například evropské nevěsty ve věku dvanácti nebo třinácti let byly zasnubovány k utvrzení aristokratických nebo královských svazků, je velký rozdíl mezi devítiletou (zasnoubenou v šesti letech), a dívkami starými dvanáct nebo třináct let.

A je toho víc než jen Aiša. Byly, a opět tu jsou, nájezdy, loupení, únosy žen, zabíjení zajatců – stačí se podívat do Koránu a Síry. Neskrývají to. Jsou s tím naprosto spokojeni. To, co nemají rádi, jsou nevěřící čtoucí stejné texty a docházející ke zcela jiným závěrům. Takže si přejí skrývat tak mnoho těchto věcí jak to jen jde. Toto skrývání je ale stále těžší, protože všechny texty jsou na dosah jednoho kliknutí, a nakonec si je bude číst stále větší množství lidí, jak se stále větší množství nevěřících bude účastnit největšího sebevzdělávání v lidské historii. Ne proto, že budou chtít, ale proto, že činy muslimů, v domu islámu i v domu války, to učiní nevyhnutelným.

Důvod znáte: civilizace, kterou zachraňujete, může být ta vaše.

Diskutováno na FB IVČRN dne 8.4.2015

Komentáře

comments