Jiří Weigl: “Problém chudoby a regionálních konfliktů nelze vyřešit přestěhováním obyvatelstva méně rozvinutých zemí zmítaných konflikty do nejbohatších regionů světa”

Vyšlo na IVČRN dne 21.6.2015 (link)

Jiří Weigl, ekonom, arabista a výkonný ředitel Institutu Václava Klause: “Proimigrační propaganda tvrdí, že není přijatelné běžence odmítat, neboť nikoho prý nelze zbavit práva na důstojný život v materiálním dostatku a bezpečí. Takové právo však nikdy neexistovalo a existovat nemůže. Jen v utopických snech může platit, že na blahobyt a bezpečí existuje nárok.

V dnešním světě jsou to jenom obyvatelé vyspělých zemí, kdo mohou říci, že poprvé v historii jejich dnešní generace dosáhly vysokého životního standardu a relativního bezpečí, ale ne proto, že by na to měly nárok, ale dlouhodobým úspěšným historickým vývojem svých zemí a současnou příznivou mezinárodní situací.
Problém chudoby a regionálních konfliktů nelze vyřešit přestěhováním obyvatelstva méně rozvinutých zemí zmítaných konflikty do nejbohatších regionů světa. Paralely s naší posrpnovou emigrací neplatí. Dnes totiž nehovoříme o migraci jednotlivců, dnes jsme svědky exodu statisíců a milionů. Ten je třeba zastavit, nikoliv stimulovat.”

Jiří Weigl
Vystudoval ekonomiku zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze a arabistiku na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1990 – 1998 působil po boku Václava Klause jako poradce na ministerstvu financí a šéf poradců na úřadu Vlády ČR. V období let 2000 – 2003 pracoval jako výkonný ředitel Centra pro ekonomiku a politiku a v roce 2003 byl jmenován vedoucím Kanceláře prezidenta republiky. Od roku 2013 je výkonným ředitelem Institutu Václava Klause.

immigrants_italy

http://zpravy.idnes.cz/komentar-jiriho-weigla-k-imigraci-dlc-/zahranicni.aspx?c=A150615_120232_zahranicni_jav

immigrats_italy_pic

Diskuze:

Jiří Weigl, ekonom, arabista a výkonný ředitel Institutu Václava Klause: “Proimigrační propaganda tvrdí, že není př…

Posted by Islám v České republice nechceme on 21. červen 2015

Komentáře

comments