JUDr Klára Samková takto vystihla problém s islámem na sobotní Ideové konferenci IVČRN

Vyšlo na IVČRN dne 27.4.2015 (link)

JUDr Klára Samková takto vystihla problém s islámem na sobotní Ideové konferenci IVČRN:

“Na základě anticko-židovsko-křesťanských myšlenkových kořenů a po zkušenosti holocaustu dospěla naše civilizace k pochopení – každý člověk je náš bližní. Výsledkem byla Všeobecná deklarace lidských práv, sepsaná po válce.

Jestliže islám tvrdí, že si všichni lidé NEJSOU rovni, tedy, že lidé mají rozdílná postavení dle svého pohlaví a dle svého náboženství, pak je to z našeho pohledu krok zpět… Islámské nazírání na jedince a jeho práva je v zásadě zcela nekompatibilní s našimi filosoficko-právními výdobytky.

Uznáním islámu a jeho zásad tak, jak to muslimové požadují v našich zemích i v Evropě, přistupujeme na myšlenku, že ne všichni lidé si jsou rovni.

Na jedné straně se zdá, že je naší povinností chránit právo kohokoliv jiného na to, být jiný – na příklad být muslim. Máme však také právo, respektive povinnost chránit námi vyznávaná a uznávaná práva vůči někomu, kdo tato práva sám neuznává?”

http://www.zrcadleni.cz/islam-a-principy-lidskych-prav/

samkova_klara_pic

Diskuze:

JUDr Klára Samková takto vystihla problém s islámem na sobotní Ideové konferenci IVČRN: Na základě anticko-židovsko-kř…

Posted by Islám v České republice nechceme on 27. duben 2015

Komentáře

comments