K debatě, diskuzi, návrhům, připomínkám

Vyšlo na IVČRN dne 16.8.2015 (link)

NÁVRH PROGRAMU IVČRN, aneb co chceme prosazovat – ve spolupráci s kýmkoliv, kdo ctí Ústavu, demokratické principy a sekularismus, ať je z BPI, od Svobodných, nebo třeba z ČSSD:
LEGISLATIVA: Budeme v první řadě podporovat taková zákonná opatření, jaká jsou platná v jiných demokratických zemích, jako např. zákaz financování mešit ze zahraničí (Rakousko), zákaz zahalování obličeje na veřejnosti (Francie, Itálie, Německo), zákaz nehumánní halal porážky (Nizozemí, Dánsko).
Úplně nejdůležitější je ale protlačit zákon o závazném (!) celostátním a místním referendu (Švýcarsko), díky kterému by občané konečně získali možnost přímo ovlivňovat dění v této zemi.
ČR by také prospěla novela zákona o církvích, podle které by získala BIS nové pravomoci dohledu nad náboženskými organizacemi, a stát by měl možnost zrušit ty mešity, ve kterých se např. velebí ozbrojený džihád (desítky mešit z tohoto důvodu uzavřelo dokonce i Tunisko nebo Egypt, v Turecku už téměř 100 let předepisují témata pátečních kázání tamní úřady, Britové deportují ze země radikální kazatele atd).
Dlouhodobým cílem IVČRN je pak postavit propagaci islámu mimo zákon (tzn. na roveň ideologiím jako nacismus, nebo komunismus) a dále zakázat aktivním propagátorům práva šaria působení ve státních službách včetně školství, armády a věznic (viz lustrační zákon).

PSEUDOHUMANISMUS: Pokrytectví politické korektnosti a elitářský pseudohumanismus jsou novodobým morem této společnosti. Dlouhodobě blokují věcné řešení problémů, které většinu občanů této země trápí a vedou pouze ke zhoršování celospolečenské atmosféry. Budeme se proto snažit legálními prostředky omezovat vliv (na státní rozpočet a eurofondy napojených) islamofilních „neziskovek“ (např. důslednou kontrolou efektivity vynaložených prostředků). Financování těchto organizací ze zahraničí musí být transparentní a stát by měl mít možnost zdanit případné zahraniční dárce až do 100% částky (Izrael).
Ve školství bude vhodné nasměrovat mnohem vyšší podíl prostředků přednostně do technických oborů, než do oborů humanitních (např. kulturní antropologie, genderová a environmentální studia atd).
Jsme pro otevření debaty o zavedení dobrovolnosti koncesionářských poplatků, nebo privatizaci ČT.

IMIGRACE: Chceme se inspirovat v Polsku a na Slovensku, kde vlády rozhodly, že budou přijímat pouze běžence křesťanského vyznání. V krajním případě jsme pro dočasné pozastavení platnosti schengenských dohod (volný pohyb osob), Dublinských dohod (mj. slučování rodin ilegálních imigrantů) a pro nasazení armády k uzavření hranic. Budeme prosazovat úzkou spolupráci v rámci V4 (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko) a maximální nezávislost v těchto otázkách na EU.
Máme za to, že o muslimské běžence by se měly postarat buď bohaté islámské státy, nebo by si je měly doma ubytovat (a za jejich integraci zodpovídat) ty osoby, které po přijímání muslimských imigrantů hlasitě volají (páter Tomáš Halík, Magda Faltová ze Sdružení pro integraci a migraci a další).
IVČRN již cca 4 roky provozuje (na vlastní náklady, v tichosti a úspěšně) síť azylových bytů pro exmuslimky, takže velmi dobře víme, o čem mluvíme.

BEZPEČNOST: Jsme pro rozumné navýšení rozpočtu tajných služeb, omezení zahraničních misí a vybudování efektivní miliční armády (Švýcarsko, Švédsko).
Chceme rozšíření aktivních záloh a znovuzavedení dobrovolných odvodů. Stavíme se proti snahám omezovat právo občanů nosit zbraň, stávající legislativní úpravu (zbrojní průkaz, psychotesty) považujeme za přiměřenou.


Samozřejmě platí, že samotná IVČRN zůstává apolitická – “jen” chceme být spravedliví. Pokud bude někdo prosazovat rozumné kroky, pochválíme ho, ať je zleva, zprava, nebo bez stranické příslušnosti. S kým ale nepůjdeme nikdy (NIKDY!) do party? S rasisty, s antisemity, s těmi co by klidně bez mrknutí oka masakrovali i civilisty. Naše země je pořád jedním z nejlepších míst k životu na této planetě. JSME silní. Navzdory hnusné, křivé, pseudohumanistické propagandě jsme silní a v případě krize (samet 1989, povodně 2002) se umíme obdivuhodně semknout.

Vyhrajeme!

(Podněty, připomínky, návrhy pište na [email protected])

 

ivcrn_vlajka_vlaje_pic
Diskuze:

NÁVRH PROGRAMU IVČRN, aneb co chceme prosazovat – ve spolupráci s kýmkoliv, kdo ctí Ústavu, demokratické principy a…

Posted by Islám v České republice nechceme on 15. srpen 2015

Komentáře

comments