Káfir

Vyšlo na IVČRN dne 6.12.2015 (link)

pic_muslim_women_never_apologize

KÁFIR: Každý totalitní systém zná dělení na “my” a “oni”, málokterý to ale rozděluje tak důkladně, jako islám. Slovo káfir (džaur) se obvykle překládá jako “nevěřící”, ale to není přesné. Termín káfir je v islámské doktríně nejhrubější nadávka: Muslim není káfirův přítel, alláh má rád, když se muslim káfirovi vysmívá, zastrašuje ho a podvádí, když od něj vybírá výpalné (džizja) a samozřejmě – když mu řeže hlavu:
Korán 3:28: Nechť si věřící neberou káfiry za přátele místo věřících! Kdo tak učiní, nedostane se mu od boha ničeho, leda v případě, že byste se od nich obávali nějaké hrozby. A alláh vás varuje před sebou samým a u alláha je cíl konečný.
Korán 8:12: A hle, pán tvůj vnukl andělům: “Jsem s vámi, podpořte tedy ty, kdož uvěřili! Já vrhnu do srdcí káfirů hrůzu a vy jim usekejte hlavy i konečky prstů!”
Korán 9:29: Bojujte proti těm, kdož nevěří v alláha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal alláh a jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým se dostalo Písma, dokud se nepodrobí a nedají poplatek přímo vlastní rukou, jsouce poníženi.
Korán 47:4: A když se na bojišti střetnete s káfiry, stínejte jim hlavy, a až jim způsobíte úplnou porážku, pevně je spoutejte!
Korán 83:34: Dnes však se káfirům posmívají ti, kdož věřili, a na pohovkách ležíce se rozhlížejí. Dostalo se káfirům odměny za to, co činili?

muslim-immig

Příklad:

Mohamedáni v ulicích západních měst udělají bengál, zdemolují na co přijdou, hulákají cosi o šarie… Jak zareagují západní vlády? Pošlou do no-go zón policisty a vojáky, vyčistí všemi dostupnými prostředky mešity alespoň od těch nejhorších extremistů, aby si vynutily dodržování NAŠICH zákonů padni komu padni? Ale kdeže – omluví se za “urážky” jejich pošahaného proroka, které logicky s bordelem co islámci předvádějí přijdou. Pokusí se omezit už tak dost přiškrcené svobody. Jo a přisypou jim pochopitelně z našich daní ještě víc zobání, ptáčkům nedotknutelným. A celé kolečko se brzy opakuje, viz korán 86:15: Tito lidé věru strojí úklad (proti Mohamedovi), však já rovněž chystám lest! Jen poshov káfirům a krátký jim popřej odklad!

A to “nejlepší” nakonec – korán 33:60: Prokleti budou (káfiři), kdekoliv se octnou, a budou zajati a bezohledně zabiti podle zvyklosti alláhovy vůči těm, kdož již předtím byli. A nenalezneš ve zvyklosti alláhově změnu žádnou.

pic_muslim

Diskuze:

KÁFIR: Každý totalitní systém zná dělení na “my” a “oni”, málokterý to ale rozděluje tak důkladně, jako islám. Slovo ká…

Zveřejnil(a) Islám v České republice nechceme dne 5. prosinec 2015

 

Komentáře

comments