Kamenování v islámu

Trest kamenováním za cizoložství přímo v aktuálním Koránu stanoven není, protože stránku s tímto příkazem údajně snědla koza. (To není vtip, to je islám)
Ale je dokladován v životopisu Mohammeda a v hadísech, kde se také nachází informace o tom, že trest kamenování byl předtím v Koránu zapsán.
Někteří „reformní“ umírnění učenci argumentují, že dle Koránu je za cizoložství trest „pouze“ 100 ran bičem. Různé islámské právní školy nebo učenci vykládají podmínky pro udělení trestu různě, ale samotný trest kamenování většinově nezavrhují.
To dokreslují také průzkumy mezi muslimy z islámských zemí jako například od PEW Resarch, kdy převažuje schvalování tohoto barbaského trestu.
Zdroj výzkumu: http://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-society-beliefs-about-sharia/

Kamenovaní PEW Research center
Dotazkníky na šaríu a kamenování, PEW Research center

Nejčastější výklad islámského práva tvrdí, že jsou potřeba 4 svědci, aby dosvědčili cizoložství. Jako omluva pro neškodnost trestu je brán například argument, že pokud se žena nepřizná, (bude lhát) nelze trest ukamenování téměř vykonat, protože šance, že by je spatřili 4 svědci při sexuálním aktu, je minimální. Dalším důkazem pro vynesení rozsudku může být například těhotenství. Islámské právo pamatuje i na situace, kdy je žena těhotná a odkládá vykonání ukamenování na dobu po porodu. Případně také na dobu po dokojení dítěte. Člověku z toho v zádech až mrazí.
Přesné podmínky, kdy trest kamenování uloží islámský soud v různých právních školách je dobře zpracovaný zde: https://en.wikipedia.org/wiki/Rajm

Další komplikace přichází v případě znásilnění.
Pokud chce žena nahlásit znásilnění, opět potřebuje 4 svědky. Pokud udá násilníka(y), ale 4 svědci jí to nepotvrdí, může dostat trest za falešné obvinění (Qadhf) a bít zbičována a navíc jí hrozí ukamenování za mimomanželský sex, ke kterému se tak vlastně přizná. Některé “umírněné” proudy oěpt tvrdí, že znásilnění nepatří pod akt cizoložství. Ale nejedná se o hlavní proud.

Další následky souvisí s postavením ženy v islámu, kdy není bráno její svědectví vůbec nebo jen s poloviční váhou než u muže a v neposlední řadě také s výroky a vzkazy proroka Mohameda, který tvrdil, že v pekle viděl hlavně ženy. Trest kamenování je tak často vykonán pouze na ženě nebo je muži dána šance trestu uniknout (zakopán pouze po pás).

Trest ukamenováním je deklarován a praktikován také za sodomii (homosexualitu).

Některé zdroje:
Bukhari, sbírka výroků a činů Proroka Muhammada, kterou uznává drtivá většina muslimského světa, kamenování a cizoložství se týkají například tyto:

  • 8:82:815 Mohammed schvaluje kamenování:

    “Zatímco jsme byli s prorokem, povstal muž, a řekl (prorokovi): “Prosím tě u Aláha, rozsuď nás podle Aláhova zákona.” Pak povstal mužův protivník, který byl moudřejší než on, a řekl (Aláhovu prorokovi): “Rozsuď nás podle Aláhova zákona, ale umožni mi laskavě promluvit”. Prorok řekl: “Mluv.” Muž řekl: “Můj syn byl dělníkem pracujícím pro tohoto muže, a dopustil se nelegálního sexuálního vztahu s jeho ženou, a já jsem mu dal sto ovcí a otroka jako výkupné za hřích mého syna. Pak jsem se na tento případ zeptal učeného muže, a ten mě informoval, že můj syn by měl dostat sto ran, a být na rok poslán do vyhnanství, a žena toho muže by měla být ukamenována k smrti.” Prorok řekl: “Při tom, v jehož rukách je moje duše, rozsoudím vás podle Aláhova zákona. Tvých sto ovcí a otrok ti budou vráceny, a tvůj syn dostane sto ran a bude na rok poslán do vyhnanství. Unaisi! Jdi za ženou tohoto muže, a pokud se přizná, ukamenuj jí k smrti”. Unais šel za ženou a ta se přiznala. Pak jí ukamenoval k smrti.”

  • 83:37 – Hadís z této sbírky informuje, že cizoložství (Zina) je jedním ze tří činů hodných trestu smrti.
  • 86:42 – Limity a tresty stanovené Alláhem (Hudood)
  • The Reliance of the Traveller [Opora cestovatele], Kapitola O.12 – Tresty za cizoložství a sodomii.

A mnoho dalších

Státy kde je kamenování praktikováno soudně nebo mimosoudně (výjimečně je zákazné, ale dále se mimosoudně praktikuje):
• Spojené arabské emiráty
• Irán
• Irák
• Katar
• Mauretánie
• Saudská Arábie
• Somálsko
• Súdán
• Mali
• Jemen
• Severní Nigerie
• Aceh a Indonésie
• Brunej
• Pákistán
• Afghánistán
• „Islámský stát“

Teoreticky je tento trest možný v každém islámském státě, který má jako zdroj práva islám. Například státy jako Bahrajn nebo Maledivy. Díky velké aktivitě neziskových organizací a globálních kampaní nezemřelo už velké množství žen odsouzených ke kamenování. Mezinárodní kampaně dokáží zlomit vlády a jejich soudy a trest je jim zmírněn nebo odpuštěn. Například:
http://www.avaaz.org/en/stop_stoning/
https://www.facebook.com/StopStoningWomen
http://www.amnesty.org.au/news/comments/8137/

 

Ke kamenování se vyjádřila také například jedna česká muslimka konvertitka Romana Červenková.
Rozhovor s ní zde – i o kamenování.
http://zena.centrum.cz/volny-cas/co-se-deje/clanek.phtml?id=805882
I ona připouští, že trest kamenování za cizoložství je v islámu legitimní a přijímá ho.
Citace z rozohovoru:

Jak se díváš třeba na to zmíněné kamenování?

Je to součástí práva šaría, které je pro každého muslima víc než běžné právo. Stejně jako pro křesťany je důležitější Starý a Nový zákon. Nemůžeme tedy říct, že s tím nesouhlasíme, protože tím bychom popřeli sunnu, a tím Korán, který na ni odkazuje. Ale podle ní ke kamenování může dojít jedině na základě čtyř důvěryhodných svědectví a toho, že se ten člověk přiznal. .

Šéf Muslimské unie v ČR Mohamed Abbas se domnívá, že trest kamenováním je v pořádku.
http://domaci.eurozpravy.cz/spolecnost/110416-sef-ceskych-muslimu-haji-kamenovani-odkazuje-se-i-na-bibli/

Další linky na zprávy o kamenování a dalších různých aktivitách proti kamenování:
http://werner.blog.idnes.cz/c/149680/14lete-Brazilce-hrozi-v-SAE-zbicovani-ci-ukamenovani-za-znasilneni.html
http://www.amnesty.cz/z641/kameny-za-neveru-pribehy-z-iranu
http://www.theguardian.com/world/2014/may/27/pregnant-pakistani-woman-stoned-to-death
http://www.usatoday.com/story/news/world/2014/05/27/pregnant-pakistani-woman-stoned-to-death/9628161/
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1392454/Muslim-girl-Katya-Koren-19-stoned-death-beauty-contest-Ukraine.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Stoning_of_Aisha_Ibrahim_Duhulow
Vyjádření české muslimky, organizátorky několika demonstrací ke kamenování:
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/A-co-kamenovani-Ceska-muslimka-vysvetluje-ze-387731
Doporučujeme také film Ukamenování Sorayi
http://www.csfd.cz/film/257166-stoning-of-soraya-m-the/