PETICE – Naqba 2014

Upozornění redakce: Tento článek je z roku 2012
Petici a aktuální znění NAQBA najdete zde : https://www.ivcrn.cz/kampane/naqba-2014/petice/

Naqba znamená arabsky katastrofu. Co je tou ranou, která nám v roce 2014 hrozí? Dne 17.9. 2014 uplyne deset let od zaregistrování Ústředí muslimských obcí jako náboženské společnosti a budou moci získat další zvláštní práva, na která se velmi těší. Věřit si každý může čemu chce (třeba špagetovému monstru) a nikdo mu nebrání scházet se s podobně postiženými spoluobčany, takto vzniklá “církev” nemá ovšem žádná zákonem vymahatelná práva.

Oficiálně je uznávána taková církev, která splnila podmínku zákona ČR č. 3/2002 Sb. třista zapsaných členů s občanstvím ČR nebo trvalým pobytem. Potom je registrovanou církví nebo náboženskou společností. Mezi nimi je od roku 17.9.2004 i Ústředí muslimských obcí.

 

 

 

Registrovaná církev a náboženská společnost má práva:

Vzdělávat vlastní duchovní v bohosloveckých fakultách.

Zakládat instituce pro věřící anebo například pro organizování charity.

Být členem svazu náboženských obcí.

Při 10 000 členech mohou náboženské společnosti, které jsou registrované minimálně deset let,  získat zvláštní práva. Islám hranice deseti let dosáhne v roce 2014. Ústředí islámských obcí o tato práva velmi usiluje, i za cenu tlaku na prominutí podmínky 10 000 členů.

Jaká jsou ta zvláštní práva?

  • vyučovat náboženství na státních školách podle Školského zákona
  • pověřit duchovní k duchovenské službě v ozbrojených silách České republiky, v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranné léčení a ochranná výchova,
  • být financována podle zvláštního právního předpisu o finančním zabezpečení církví a náboženských společností
  • konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky podle Zákona o rodině
  • zřizovat církevní školy podle Školského zákona
  • zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo obdobného práva, tím není dotčena povinnost překazit trestný čin podle trestního zákona

§ vyučovat náboženství na státních školách podle Školského zákona

Již dnes přeochotně nabízejí mešity programy pro školy, tyto přednášky jsou nepovinné. Pokud by se dostal islám do školních osnov, mohlo by být dítě špatnou známkou trestané za nezůčastnění se této propagandy.

§ pověřit duchovní k duchovenské službě v ozbrojených silách České republiky, v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranné léčení a ochranná výchova

Na západě muslimové mají nápadnou většinu ve věznicích. Vzniká tu nový problém, trestanci konvertují na islám. Ne aby se polepšili, ale jako pootvrzení svého životního stylu. Potřebujeme aby islám propagovali imámové ve věznicích?

§ být financována podle zvláštního právního předpisu o finančním zabezpečení církví a náboženských společností

Přispívat z našich daní na stavbu mešit? Na islámskou charitu, která často končí v rukách teroristů? Když koupí dětem v Gaze z charity něco na sebe, budou to boty nebo vesta s výbušninou?

§ konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky podle Zákona o rodině

Sňatek uzavřený v mešitě by byl platný podle českých zákonů. Sňatek, podle kterého si může vzít muž 4 manželky, rozvést se s ženou pouhým zapuzením, žena ovšem musí k rozvodu dokázat, že má vážné důvody a z manželství se vyplatit. Bití manželky není vážným důvodem, neb muslim má právo dle Koránu manželku bít. Děti muslima jsou povinně muslimové a po rozvodu připadnou automaticky otci. Jejich zavlečení do ciziny už nezabrání nic.

§ zřizovat církevní školy podle Školského zákona

V islámských školách jsou dívky a chlapci oddělení, v islámu škola znamená pouze naučit se číst arabské písmo a pak se naučit Korán celý nazpaměť. V islámských školách v Británii se žáci učí, že židé jsou potomci opic a prasat, lidstvo vzniklo stvořením Adama (který byl prý muslim, stejně jako Ježíš, i když o tom chudáci nevěděli) a z praktických teorií třeba jak sekat ruce zlodějům a hlavy těm, co urazí proroka Mohameda.

§ zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo obdobného práva

Již teď jsou mešity místem nabádání k trestným činům a jejich plánování. Teroristické útoky, vraždy ze cti. Pro duchovní bude jistě v jejich činnosti velkou pomocí, když budou mít svaté právo nevypovídat o těchto aktivitách.
(Naqba leták)