“Kdokoli změní své náboženství, zabijte ho”. Respect&peace islam

Vyšlo na IVČRN dne 1.3.2015 (link)

Po islamistických vraždách satiriků a židů v Paříži a v Kodani se rozhodli britští exmuslimové k hrdinskému gestu – před veřejností a před kamerami veřejně promluvili o tom, proč se rozhodli opustit islám. To, co by mělo být normálním svobodným rozhodnutím a základním lidským právem, je v očích teokratů smrtelným hříchem a zradou. Exmuslimové vědí, jaká je cena jejich volby. Většina své rozhodnutí tají, protože mají strach z násilí. Studentka Sara vypráví, jak se jí rodiče zřekli a poslední co kdy uslyšela od své sestry bylo přání aby zemřela. To vše v Londýně, pokládaném za kosmopolitní město demokratické země, ve které platí Listina lidských práv garantující právo na svobodu vyznání.

11025192_10153147020972938_1873999598626445570_n

Jak to tedy je se svobodou opustit islám podle samotných muslimů? Liberální muslimové argumentují Koránem 2:256 “Nebudiž žádného donucování v náboženství” . Naneštěstí pro ně hadísy – výroky Mohameda shromážděné Sahih Buchari v 9. století – tvrdí stejně jasně: “Kdokoli změní své náboženství, zabijte ho.” Na tom, že odpadnutí a urážka islámu zasluhuje smrt se shodují všechny čtyři šariátské školy. Tento příkaz v praxi prosazuje nejen Islámský stát, ale i vlády 13 islámských zemí – třeba jako Írán, Súdán nebo Maledivy, ale i “spojenci” Západu – Saúdská Arábie a Pákistán. Není proto překvapením, že se mu daří také v západní Evropě.

Update výkladu: 25.4.2016

Nebudiž žádného donucování v náboženství.
(1) Tento verš je často citován, jako příklad nabádání k toleranci a umírněnosti v Koránu.

Celý text verše 2:256 zní ale takto.
“Nebudiž žádného donucování v náboženství! A již bylo jasně rozlišeno správné vedení od bloudění! Ten, kdo nevěří v Tághúta a věří v Boha, ten uchopil se rukojeti spolehlivé, jež nikdy se neutrhne. A Bůh je slyšící, vševědoucí.” (1)

Nikoho nejde do náboženství nutit, ale je jasně dáno, které je správné.

Kontext seslání tohoto verše se týká nájezdu na židovský kmen Banu Nadir. (2) Mnohé medínské ženy měly mezi židy v tomto kmenu své potomky, protože existoval zvyk, po potratu slíbit příští živě narozené dítě dát vychovat jako žida. Ženy proto protestovaly, že nemohou opustit své děti… Mohamedovi tedy Gabriel přinesl tento verš, říkající Nikoho nejde nutit, aby byl muslimem.

Nemuslimové z Banu Nadir byli nejdříve v roce 625 vyhnáni z Mediny (3), jejich pozemky byly rozděleny mezi Mohameda a jeho společníky, migranty z Mekky, kteří do té doby v Medině nic nevlastnili a byli odkázáni na podporu Medinských a kořist z přepadávání karavan. Banu Nadir se připojili k židům v oáza Khaybar (Chajbar), kde byli Mohamedem v roce 628 napadeni. Jedním z předáků banu Nadir byl Kinana, kterého dal Mohamed umučit, aby z něj dostal kde schoval poklad kmene. Ještě tu noc si vzal Mohamed do stanu Kinanovu manželku Safiu, která ráno prý dobrovolně konvertovala k islámu, čímž se stala Mohamedovou manželkou, nikoliv jen otrokyní na sex.

No a podle vykladačů Koránu Ibn Kathira a tafsiru Al Wahidiho je verš nedonucování nahrazen verš
i přikazujícími boj.

(1) http://quran.com/2/256
(2) http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Baqara_256
(3) http://en.wikipedia.org/wiki/Invasion_of_Banu_Nadir

 

pic_islam_crime_apostasy

http://www.spectator.co.uk/…/how-liberal-britain-is-betray…/

Chcete vědět víc?
http://www.thewire.com/…/13-countries-where-atheism…/355961/
http://www.pewresearch.org/…/which-countries-still-outlaw-…/
http://www.loc.gov/law/help/apostasy/apostasy.pdf

http://www.thereligionofpeace.com/Quran/012-apostasy.htm
http://www.answering-islam.org/Silas/apostasy.htm…

Diskuze:

Komentáře

comments