Konference o Islamofobii v ČR – report z akce

Dne 23.5.2013 se v Praze v oficiálních prostorách ministerstva zahraničních věcí v „Orientálním salonku“ konala konference o „Islamofobii“. Byli jsme tam a máme hned dvě čerstvé zprávy. Bylo to Islamofobii a bylo to o ničem, protože když pozvete na debatu o Islamofobii pouze vynálezce islamofobie, nikam to přece nevede a potvrdil se tak fakt, že Evropa se zbláznila. Mnohem závažnější je, že to byla oficiální akce placená z peněz nás daňových poplatníků ČR a pod záštitou partnerů Ambasády státu Kuvajt a Nadace „Anna Lindh Foundation“ (více známá projektem EUROMED) a Insaan: Česko-arabské centrum pro kulturní dialog.

První závěry z celé konference jen potvrzují dlouho známá fakta. Celá konference na mě působila, že nefungují základní kontrolní mechanismy moderní společnosti a elita, ať již vysokoškolská nebo profesní, neupozorňuje na problémy, ale ještě více je prohlubuje. Místo debaty o příčinách problému s islámem to bylo o nových termínech a teoriích a místo kritiky jádra kritizuje jeho důsledky a reakce okolí. Zastírají jakékoliv spojitosti s islámem i v klíčových otázkách.

„Konference se držela obecného trendu, místo kritiky islámu kritizovala kritiky islámu“

Celá tato debata byla koncipována, jako kdyby byli lidé hloupá zvířátka, která neví o co jde a nedokáží si zjisti ani elementární základy problematiky.
Připomíná to bohužel předválečné období a nástup nacismu. Celý výsledek nacizace Německa  a jeho okolních státu, byl také vnímám v západních státech jako nezajímavý problém.

Jenže jde také o kontext historie, a na rozdíl od antisemitismu, který má v Evropě hlubší tradici a také zde koluje mnohem více antisemitstkých memů. Ty antiislámské v současné době nevznikají z legend, ale z praxe, kterou islám a jeho vyznavači ukazují každý den.

Přece problém druhé světové války byla celá nová nacistická ideologie a její propagace pomocí antisemitismu, nikoliv samotný antisemitismus.

Nyní stojíme v úplně jiném výchozím bodě. Hrozí vítězství nové nebezpečné ideologie – islámské. Ať to již bude mírně modifikovaný sunna islám nebo nějaká nová odnož, která dovolí jeho ještě rychlejší šíření po Evropě.

Dění na konferenci

Na konferenci bylo přibližně 70 účastníků, většinou samí diplomaté, vysokoškolští profesoři a pak také pozvaní hosté z jiných zemí. Řečníků bylo oficiálně  pouze devět, seznam je na konci článku.

První řečník pan Robin Richardson.

Jeho přízvuk byl tak britský, že jediné co mu bylo rozumnět bylo hřímající slovo „Islamophobia!“. V jeho projevu jsem toto slovo napočítal nejméně 35krát. Je také tvůrcem čtyřstránkové definice termínu „Islamophobie“, která byla jako hlavní příloha rozdávána příchozím.

Další byla na řadě Julian Wetzel.

Jako první začala plodit nesmyslné fráze. Odsoudila výzkumy porodnosti v Evropě a nadvládu Islámu jako konspirační teorii. Srovnala antisemitismus a islamofobii tak, že našla společné prvky, ale už neřekla rozdílné. Asi jako kdyby jste srovnal ženu a muže dle společných rysů a dedukoval z toho, že jsou stejní a stejně nebezpeční. Její emotivní projev musel samozřejmě obsahovat slovo holocaust v co největším množství.

Třetí řečník Sami al Faraj( Egyptský režisér)

Z pozice islámu kritizoval celou naší společnost a bránil islám do morku kostí. Celou dobu mu samozřejmě přitakávala většina muslimů jako Alrawi, Sáňka nebo Šádí Shanaáh. Celé to provázel obrázkovou prezentací.

Vyjmul z historie jedno období, kdy se islám nešířil mečem jako příklad, že Džihád je nenásilný. Neustále prohlašoval, že násilný Džihád je  „Miscopnception of Jihad“. Dle něj je islám systém hodnot. Přinesl nám kulturu a vzdělání. Chybělo mi tam jen slovo mír a láska. Ovšem nahradil to výrazem „neporozumění islámu“.

Dle něj v islámu platí, že pokud muslim přijde pracovat do Prahy, nesmí tu zůstat a šířit víru.Je to v islámu zakázané tedy HARAM. Při otázce od jedné dámy, zda je smrt za odpadlictví regulérní součást islámu se pan Faraj otázce vyhnul obloukem. Vše je jen na Alláhovi a praktikování správné víry. Jaká to je, jsem se bohužel nedozvěděl.

Info o dalších řečnících bude možná někdy příště.

Celé video nejspíše bude na oficiálním youtube kanálu ústavu:

https://www.youtube.com/user/UstavMV

Řečníci:

Robin Richardson, Consultant, Insted, United Kingdom
Juliane Wetzel, Researcher, Center for Research on Anti-Semitism, Germany
Sami Al-Faraj, Director, Kuwait Centre for Strategic Studies, Kuwait
Bronislav Ostřanský, Research Fellow, Czech Academy of Sciences, Czech Republic
Klára Kalibová, Analyst, In IUSTITIA, Czech Republic
Miroslav Mareš, Researcher, Masaryk University, Czech Republic
Tufyal Choudhury, Senior Policy Advisor, At home in Europe Project – Muslims in EU Cities, United Kingdom
Konrad Pedziwiatr, Assistant Professor, Tischner European University, Poland
Nadia Marzouki, Research Fellow, European University Institute, Italy

Komentáře

comments