Korán je neměnný. Proto stejná pravidla koránu musí dodržovat element z islámského státu, stejně, jako váš nový soused, muslim…

Vyšlo na IVČRN dne 4.10.2015 (link)

Na webu www.koran-at-a-glance.com naleznete korán v angličtině s barevně označenými úseky. Fialově jsou označené příkazy k džihádu (válce proti nemuslimům), červeně je označeno nadávání a proklínání nemuslimů, zeleně jsou označeny části, kde Alláh chválí své otroky (muslimy) a modře vyznačené jsou úseky, kde Alláh machruje, jaký je mačo.

Český překlad koránu naleznete na http://www.koranoislamu.cz/

koran-islamskeho-statu


Jak číst korán:
Korán se dělí se na 114 súr – kapitol. Ty mají, patrně pro zmatení nemuslimů, přeházené pořadí. Pokud korán čtete podle čísel súr, tak nedává žádný smysl. Když však korán seřadíte podle chronologie súr, dostanete toto: http://www.koranoislamu.cz/doba-vzniku-versu-a-sur/ .

A nyní důležité! V koránu je dvakrát zmíněno pravidlo abrogation. Pokud dva verše hovoří o podobné situaci, tak platí ten novější!

– “2:106 Kdykoliv zrušíme verš nějaký či dáme ti naň zapomenout, přineseme jiný, lepší anebo podobný. Což nevíš, že Alláh je všech věcí mocen?”

– “16:101 A když zaměníme jeden verš veršem jiným – a Alláh nejlépe zná to, co sesílá – říkají: „Ty si to vymýšlíš!“ Však většina z nich nic neví!”

Novější verše tedy přebíjí ty starší, které ani nemá smysl číst a jsou tam asi jen, aby z nich byli nemuslimové zmatení. Novější verše jsou také mnohem násilnější a nenávistnější než verše starší. Úplně nejhorší jsou samozřejmě poslední súry. Ta poslední (kromě doslovu) má číslo 9 a dá se označit za výzvu ke genocidě.

http://www.koranoislamu.cz/sura/9/

alrawi_abbas_koran

Korán nikdo nedopisuje. Byl dokončen krátce po Mohamedově smrti a nikdy se nezměnil o jediné písmeno. Šílené příkazy platí navždy, reforma je zakázána. Proto má Islámský stát stejný korán jako případný soused muslim.

Diskuze:

Na webu www.koran-at-a-glance.com naleznete korán v angličtině s barevně označenými úseky. Fialově jsou označené příkazy…

Posted by Islám v České republice nechceme on 4. říjen 2015

Komentáře

comments