Koránský verš 33:59 je diktátem pro muslimské ženy

Vyšlo na FB 23.1.2016
“Proroku, řekni manželkám svým, dcerám svým i věřícím ženám, aby přitahovaly k sobě své závoje! A toto bude nejvhodnější k tomu, aby byly poznány a nebyly uráženy.”

Koránský verš 33:59 je diktátem pro muslimské ženy. Příkaz k zahalování se, vzdání se přirozeného odvěkého práva příslušejícího všem živým bytostem – být viditelné ve veřejném prostoru. Ten verš je výhrůžka. Nezahalíte se, přijdou urážky.” Německé útoky byly jen výsledkem plněním těchto veršů, urážení nezahalených nemuslimek.

To není jediný verš namířený proti ženám, je jich plný korán. Asi nejznámější je https://www.koranoislamu.cz/4-34/ definující podřízenost ženy a její bití.

V koránu není jediný příkaz řečen ženám přímo. Jsou v rodu trpném, brány jako majetek, jako problém.

Winston Churchill o islámu: “Podle zákonů Mohameda musí každá žena patřit nějakému muži jako majetek, buď jako dítě, žena nebo konkubína, což neumožňuje konečné zrušení otroctví a to do té doby, dokud bude islám existovat a mít moc.”

Seznam Mohammedových žen / otrokyň:

Komentáře

comments