Koránský verš 4:25

Vyšlo na IVČRN dne 1.2.2016

Burka mřížeKoránský verš přikazující muslimům brát si nemuslimské dívky a otrokyně (jimiž vládnou vaše pravice). Pikantní detail na konci: novou muslimku přikazuje korán trestat pouze polovičně oproti rodilým muslimkám. Takže konvertitky k islámu, až zase příště dostanete nářez, uvědomte si, že vaše dcery jednou dostanou nabito 2x tolik. Ale nebojte, má to řešení, opusťte islám.

“Kdo z vás se nemůže pro nedostatek prostředků oženit s věřícími muhsanami, nechť vezme si z těch, jimiž vládnou vaše pravice, věřící dívky; a Bůh zná dobře vaši víru, a že patříte jeden k druhému. Ožeňte se s nimi se svolením jejich lidí a dejte jim jejich odměnu podle uznaných zvyklostí jako muhsanám, a nikoliv jako prostopášnicím nebo jako těm, jež mají milence. A když se stanou muhsanami a dopustí se potom hanebnosti, nechť jejich trestem je poloviční trest příslušející muhsanám…”

PS: Všimněte si, že korán vůbec nehovoří k ženám, nikde. Pouze k mužům.

Komentáře

comments