Kristus vstal z mrtvých. Velikonoční křesťanský hymnus v arabštině.

Vyšlo na IVČRN dne 7.4.2015 (link)

Neměli bychom zapomínat, že značná část tzv. Blízkého východu, krom Arábie, byla před útokem islámců křesťanská. Co křesťanská – ona byla KOLÉBKOU křesťanství.

pic_i.n.r.i.Tamní křesťané hovořili řecky, asyrsky, koptsky nebo aramejsky. Po vojenských porážkách si směli ponechat víru, stali se však polootrockými obyvateli druhé kategorie. Jejich podíl na populaci začal nezadržitelně klesat. Postupně se jazykově “poarabštili”, uchovali si však dost z původní kultury.Ta je středomořská, nikoli “arabská”, postojem k životu připomínají přibližně Řeky. Islámští vládcové je tolerovali i proto, že se jednalo o pracovitější část poddaných. Od konce 18. do poloviny 20. století je též chránily různé smlouvy s Francií nebo Ruskem.

Zbytky arabských křesťanů jsou dnes vybíjeny v Sýrii a Iráku, podílely se na pádu Morsího v Egyptě, chystají se k obraně svých rodin v Libanonu. Neměli bychom na ně o Velikonocích, největším křesťanském svátku, zapomínat. Jsou to NAŠI.

Diskuze:

Kristus vstal z mrtvých – Velikonoční křesťanský hymnus v arabštině. Neměli bychom zapomínat, že značná část tzv. Blí…

Posted by Islám v České republice nechceme on 5. duben 2015

Komentáře

comments