Kterak se IVČRN a česká veřejnost „míjí“ s Bronislavem Ostřanským

Jeden z předních proislámských aktivistů Bronislav Ostřanský sepsal traktát “Islám v ČR v roce 2014“. Vůbec nepřekvapuje, že téma islám se v jeho podání smrsklo na výlev, kterak zlý „islamofobové“, prezidentem Zemanem počínaje a oškliváky z IVČRN konče, islámu a muslimům ubližují a jsou vlastně tou jedinou kaňkou na světlých zítřcích. Navíc si mezi řádky postěžoval, jak ubližují jemu a dalším „odborníkům na islám“, kteří by tak rádi a nezištně hloupé české veřejnosti vysvětlili, jak je islám vlastně príma.

Je rovněž typické, kterak Bronislav Ostřanský, jeden z nejaktivnějších mediálních aktérů, zcela pomíjí svou vlastní úlohu v diskurzu o islámu, když si posléze stěžuje na „míjení se“.

Ponechme teď stranou, že Bronislav Ostřanský proslul všeříkající odpovědí na otázku novináře zda tak trochu nelakuje islám narůžovo, že trochu růžové u islámu neuškodí. Ponechme teď stranou hanopisy, které po vzoru domovních důvěrníků z dob minulých rozesílá zaměstnavatelům protiislámských aktivistů s cílem jim v zaměstnání uškodit. Ponechme teď stranou hanopisy, kterými se snaží zamezit diskuzi o islámu v režii někoho jiného než on sám či jemu ideově a osobně spřátelené osoby a skupiny.
Podívejme se na jeho působení v konkrétních případech s jeho účastí a v kauzách, které sám ve svém článku uvádí a opakovaně komentuje.

Projekt „islám očima českých školáků“

Projekt údajně na odstranění předsudků a objektivní informace o islámu a muslimech českým školákům. V tomto projektu je Bronislav Ostřanský tzv. odborným garantem a nepřímo nejspíš i spoluautorem. Už jen úvodní kapitoly projektu napoví mnohé. Například téma islám a ženy se zcela záměrně vyhýbá programově zakotvené diskriminaci dle pohlaví v islámské dogmatice. Místo toho je téma účelově převedeno na jakousi subjektivní rovinu údajné „úcty muslimů k ženám“. Že pak i v takto posunuté rovině chybí například ženská obřízka, útoky kyselinou, vraždy ze cti atd. už v logice takto účelově pojatého tématu nepřekvapí. Obdobně například téma šaría, které je autory projektu opakovaně prezentováno jako jakýsi neškodný soubor pravidel muslimů mezi sebou. Jak uzavírat sňatky, kterak dědit apod. Opět je zcela ignorováno, že šaría je komplex celé aplikované a sankcionované islámské věrouky včetně brutálních trestů pro odpadlíky, za vztah muslimky a nemuslima atd. Obdobně téma džihád je prezentováno pomalu jako nějaké meditační cvičení a fakticky nejdůležitější složka, dnes stejně jako v dobách Mohameda, džihád mečem, je bagatelizována.*

Jestli si autoři projektu takto představují objektivní informace o islámu, navíc podsouvané školákům, tak pak se nemůžou divit „míjení se“ s  českou veřejností, s IVČRN nemluvě.

* pozn. Tento článek vychází rovněž z dříve uveřejněných článků IVČRN o projektu, například zde. Vzhledem k situaci, kdy autoři projektu „islám očima českých školáků“mění (bez vyznačení změn) již jednou uveřejněné texty a některé kapitoly mizí úplně, nemusí být již na stránkách muslimove.cz dohledatelné.

Dalším typickým rysem představy objektivity v podání Bronislava Ostřanského a dalších autorů projektu je personální obsazení. Ponechme stranou vedoucí projektu Kláru Popovovou, která si co do účelového a relativistického výkladu v médiích, třeba šaríi a postihu odpadlictví v islámu, s Bronislavem Ostřanským nijak nezadá.

Zajímavější je účast muslimek jako je např. Kateřina „Gamal“ Richterová, konvertitky vycepované v zemích Zálivu a mimojiné i na škole založené a vedené Bilalem Philipsem. Salafistou, antisemitou, obhájcem islámských teroristů a osobou, která má zakázaný vstup do řady zemí nejen Evropy.
Byla to právě distribuce knihy Bilala Philipse, která vedla k zásahu bezpečnostních složek v českých mešitách. A nepřekvapuje, že to byl opět Bronislav Ostřanský, co nebezpečnost tohoto salafisty a jeho nauky opakovaně v médiích relativizuje.
Dle vlastních vyjádření, další spolupracující osoba na projektu je jistá Iva Špírková, která se do povědomí veřejnosti dostala jako konvertitka, kterou zlý „islamofobové“ šikanují za nošení hidžábu v prostředí mateřské školky. Co veřejnosti masmédia už ovšem neřekla, že je členkou skupiny Šaría pro Česko. Skupiny, která prosazuje nahrazení právního řádu ČR šaríou, verbují džihádisty do syrského konfliktu či například prezentují pojednání typu, jak jednou rozbijí sochy na Karlově mostě, protože uráží Aláha.
Už jen dodat, že účast např. exmuslimů v takto „objektivním“ projektu samozřejmě nemá místo, narozdíl od zapálených konvertitek k islámu napojených na salafisty.

Petice IVČRN proti přiznání zvláštních práv Ústředí muslimských obcí (ÚMO)

IVČRN důvody petice vysvětlovala opakovaně a Bronislav Ostřanský je jako osoba pečlivě IVČRN sledující samozřejmě zná. Ale to mu při jeho pojetí objektivity nebrání stále jen opakovat pár účelových frází o tom, že petice byla nesmyslná či výslovných lží, že ÚMO o žádná vyšší práva neusiluje. IVČRN opakovaně doložila, že ÚMO o přiznání vyšších práv vyjednávalo s Ministerstvem kultury, sbíralo podpisy nutné k jejich přiznání a hledalo způsoby, jak obejít zákonnou podmínku zveřejňování výročních zpráv a účetních uzávěrek, kterou předchozích 10 let neplnilo.
Především však petice splnila svůj účel v tom, že vyburcovala širokou veřejnost k zájmu o věc a měla značnou medializaci. Tím se i podařilo zamezit případné zákulisní dohodě ÚMO a úředníků Ministerstva kultury jakou je i například Bronislavem Ostřanským v jeho článku zmíněná Kateřina Kalistová, z jejíchž mediálních výstupů je zřetelné, kde jsou její sympatie. Zejména při úředním přezkumu splnění podmínky zveřejňování výročních zpráv je značný prostor při faktickém posuzování a právní úprava zde vůbec není tak přímočará, jak se snaží Kateřina Kalistová a po ní Bronislav Ostřanský účelově podsouvat ve snaze petici IVČRN shodit.
V neposlední řadě petice přispěla k medializaci občanské iniciativy IVČRN, což Bronislava Ostřanského samozřejmě štve ze všeho nejvíce.

Bagatelizace islamizace a nenávistných projevů muslimské komunity v ČR

Již před 10 lety do trezoru ČT pečlivě zamčený dokument „Já, muslim“ ukázal, kterak je muslimská komunita v ČR „tolerantní a bezproblémová“, když například srovnává v kázáních Jana Palacha s Bin Ladinem. Od té doby se dostaly na veřejnost i záznamy dalších nenávistných kázání z Brněnské mešity, kde je nabádáno k bití dětí, co se nechtějí modlit k Alláhu, k nenávisti k nevěřícím či antisemitská kázání. Minimálně Pražskou mešitu opakovaně navštěvují zahraniční salafisté, kteří zde pomáhají instalovat šariatské struktury jako je tzv. islámská komise pro rodinu. A to jsou jen případy, které se dostaly s doložitelným záznamem na veřejnost.
To vše je pro Bronislava Ostřanského jen „pár nešťastných kázání“ a vinu za ně ještě klade exmuslimům jako Lukáš Lhoťan, že je veřejnosti odkryl.

Až tragikomický rozměr má pak jeho kritika prezidenta Zemana za citace z islámského antisemitského věroučného textu. Bronislav Ostřanský vyvinul následně enormní mediální snahu tento text bagatelizovat jako v islámu okrajový a který zneužívá jen pár extremistů. Aniž by dodal, že právě tento text byl dávno před tím než z něj citoval prezident Zeman přednášen na kázáních v Brněnské mešitě.
Obdobně by se dala „objektivita“ Bronislava Ostřanského a důvod jeho „míjení se“ s českou veřejností doložit na řadě dalších případů. Vzhledem k jeho aktivitám v apologii islámu by však tento článek neměl konce.

Závěrem snad ještě jedna věc, možná ta nejlépe ilustrující pozici a působení Bronislava Ostřanského v diskursu o islámu. A tou věcí jsou jeho opakované nářky, že ČR je islamofobní země, i když je tu muslimů málo (zatím…), ve srovnání se západní Evropou. Není to nic originálního. Jedná se o pouhou variaci na v mnoha zemích vyzkoušenou taktiku apologetů islámu.”
Ti co nejdéle tvrdí, že v té či oné zemi, městě, lokalitě apod. islám a muslimové nejsou problém, jsou naopak obohacení, a „islamofobové“ straší veřejnost. Aby následně po pár letech pod tlakem reality připustili, že problém to sice asi je, ale jedním slovem dodají, že se s tím nedá (či dokonce nesmí) nic dělat, protože islám a muslimové jsou zde (masivní) realitou. A uzavřou tím, že domorodá společnost se s tím musí smířit a přizpůsobit se. To je opakovaně doložitelný posun rétoriky řady politiků a „Ostřanských“ v mnoha zemích západní Evropy. Když si k tomu připočteme dnešní snahy dotáhnout do ČR v první várce přerozdělování snad až 10 000 imigrantů, převážně samozřejmě muslimů, celá tato argumentace ukáže svou až zločinnou zvrácenost.10801753_10152874657487938_6507709886365396236_n

Komentáře

comments