KVÓTY NA IMIGRANTY- ve skutečnosti desetitisíce imigrantů do ČR ročně!

Vyšlo na IVČRN dne 23.5.2015 (link)

KVÓTY NA IMIGRANTY- ve skutečnosti desetitisíce imigrantů do ČR ročně!

Nejširší veřejnost je médii dezinformována o skutečném plánu Evropské komise na prosazení povinného přerozdělování imigrantů na základě kvót. Jednou se v médiích dočteme o kvótě 525 uprchlíků pro ČR, jindy o několika tisíc. Nejnověji se v titulcích nejčastěji objevuje číslo cca 1200.

JAKÁ JE SKUTEČNOST:
————————–———–
Evropská komise dne 13.5.2015 představila plán na zavedení povinných kvót na přerozdělování imigrantů. Zároveň představila tabulku procentuálních kvót, kde na ČR připadají cca 3%. Procentní kvóty se týkají dvou skupin imigrantů, které chce EK přerozdělovat i do ČR. Jedná se o dvě na sobě fakticky nezávislé kvóty:

1) Kvóta na tzv. přesídlence
————————–———-
Imigranty, které EU bude sama dovážet z uprchlických táborů v třetích zemích. Například z uprchlických táborů v Turecku či Jordánsku. V pilotním programu se chystá dovézt pro začátek 20 000 a kvótou 3% pro ČR se dostáváme k onomu původnímu mediálnímu číslu 525 osob.

2) Kvóta na tzv. přemístěnce (azylanty v EU)
————————–————————–—–
Imigranty, kteří se do EU sami dostali např. do Itálie plavbou přes Středozemní moře a následně v EU požádali o azyl. Těch bylo jen loni 625 000 a letos se očekává možná až milion dalších. Kvótou 3% pro ČR se tak dostáváme na čísla 20 000- 30 000 tisíc imigrantů do ČR každý rok.

Nejnovější informace z Bruselu hovoří o tom, že EK chce do konce června nejdříve v pilotním programu takto přerozdělit mezi členské země 40 000 azylantů. Kvótou 3% pro ČR se jedná o číslo cca 1200 osob. A do konce roku zavést konečnou legislativu na přerozdělování všech azylantů v EU.

K těmto číslům je nutno připočíst ještě dovoz příbuzných v rámci tzv. slučování rodin, co tato čísla může ještě znásobit.

Shrnutí plánu Evropské komise:
————————–—————
Snahou Evropské komise je prosadit povinné procentuální kvóty jednak přesídlovaných imigrantů přímo ze třetích zemí a jednak žadatelů o azyl v EU přemísťovaných mezi jednotlivé členské země. Evropská komise k tomu volí salámovou metodu k otupení odporu veřejnosti skrze nejprve omezená čísla zastropovaných pilotních programů. Následně na základě nich chce zavést konečnou legislativu na povinné přerozdělování předem neurčitých počtů imigrantů. Následně ještě násobené o rodinné příslušníky.

Pro ČR to v případě zavedení znamená nejprve nucené přijetí 525+1200 imigrantů v tzv. pilotních programech. Následně nucené přijímání desetitisíců imigrantů každý rok. Převážně muslimů ze Sýrie, Iráku, Somálska či Afganistánu, kteří tvoří většinu imigrantů do EU.

Tabulky s přidělenými procenty v dokumentu Evropské komise:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_annex_en.pdf

Tisková zpráva EK v češtině představující oba typy kvót:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4956_cs.htm

pic_kvoty_eu

www.ivcrn.cz/petice

Diskuze:

KVÓTY NA IMIGRANTY- ve skutečnosti desetitisíce imigrantů do ČR ročně!Nejširší veřejnost je médii dezinformována o…

Posted by Islám v České republice nechceme on 23. květen 2015

Komentáře

comments