Learn English ;-) – “what´s your name?!?”

Vyšlo na IVČRN dne 18.8.2014 (link)

Nejčastější jméno novorozenců v Británii? Přeci Mohamed…

Ale jistě, pohoršovat se nad tím, je primitivní islámofobie. Jako kdyby to nebyl jen malý střípek v celé mozaice islamizace Britanistánu, která znamená rovněž šaria zóny, rozesazování dětí ve školách dle pohlaví, pronikání šaríí do britského právního řádu (např. v dědickém právu) atd. (zdroj zde)

Diskuze k článku viz link FB nahoře

Komentáře

comments