Lidská práva a islám

Vyšlo na IVČRN dne 11.12.2015 (link)

http://neviditelnypes.lidovky.cz/svet-ochrana-lidskych-prav-a-islam-dr9-/p_zahranici.aspx?c=A140602_235426_p_zahranici_wag

Dokud se islám přesvědčivě nevzdá všech aktivit spojených s agresivním džihádem a z islámských svatých knih nevypustí všechny pasáže, které znamenají genocidu neislámské části světa, nebude se na islám vztahovat ochrana jako na náboženství podle “Všeobecné deklarace lidských práv” a islám bude považován za genocidní ideologii stejně jako nacismus.”

Včera měla narozeniny Všeobecná deklarace lidských práv, přikládáme článek k tématu.

human-rights-decl-cover

Deklarace a zmíněný článek 30: https://cs.wikisource.org/…/V%C5%A1eobecn%C3%A1_deklarace_l…

Resoluce OSN č. 260 o genocidiu (v článku odkaz již nefunkční): https://cs.wikisource.org/…/%C3%9Amluva_o_zabr%C3%A1n%C4%9B…

Diskuze:

“Dokud se islám přesvědčivě nevzdá všech aktivit spojených s agresivním džihádem a z islámských svatých knih nevypustí v…

Zveřejnil(a) Islám v České republice nechceme dne 11. prosinec 2015

Komentáře

comments