“Lidská práva jsou bezcenná a nepřijatelná (!!!), pokud porušují islámské právo”

Vyšlo na IVČRN dne 5.2.2015 (link)

VÍTE ŽE: Všeobecná deklarace lidských práv je neslučitelná s islámem? Proto islámské země přijaly v srpnu 1990 Káhirskou deklaraci lidských práv v islámu a 2004 Arabskou chartu lidských práv. Ty vybočují z celé lidskoprávní tradice, která začíná v osvícenství. Navázaností na jedno náboženství popírají představu o univerzálnosti lidských práv.
Výňatek z Káhirské deklarace lidských práv:
Článek 2:
( a ) Život je Boží dar a právo na život je zaručeno každé lidské bytosti. Je povinností každého jednotlivce, společností a států zaručit toto právo proti jakémukoli jeho narušení a je zakázáno vzít život druhému člověku … kromě z důvodů, které jsou předepsány v šarí’a.
No a ty důvody jsou třeba cizoložství nebo odpadnutí od islámu…
Článek 22:
( a ) Každý má právo vyjádřit svobodně svůj názor takovým způsobem, který není v rozporu s principy šarí’a.

Diskuze:

Komentáře

comments