Maroko zakázalo burky

Podívejme se na zákaz z pohledu situace v Evropě.

Zahalování je symbolem politického islámu a méněcennosti žen.

Zahalování je věc kulturní, není v islámu kodifikovaná. Dodáváme, že méněcennost ženy už v islámském právu kodifikovaná je. Zahalování souvisí ale s politickým islámem, je to jeho viditelný symbol a znak. Symbol islamizace prostoru jakým jsou vysoké minarety, hlasitý muezín, modlení na ulicích. Zahalováním se samozřejmě nemyslí jen burky, ale i šátky.

Už jen fakt, že o tom musíme psát, znamená, že

nejsme připraveni čelit hrozbám, které vyplývají z islámu. Zatímco islámské země s těmito hrozbami mají zkušenosti a i když jsou stále islámské, paradoxně si velmi dobře hlídají, nebo alespoň do Arabského jara si hlídaly, radikální a fundamentalistické projevy nedílně spjaté s islámem.

Marocký zákaz burek je jen pokračováním této do jisté míry sekularizační tradice a je zajisté dán i strachem z radikalizace a nestability související s posílením role islámu v okolních zemích, což je nyní celosvětovým islámským trendem.

Německý Spolkový ústavní soud už roce 2003 uvedl, že:

v současné době je šátek stále více vnímán jako symbol islámského fundamentalismu, který vyjadřuje vymezení se vůči hodnotám západní společnosti, jako je sebeurčení jednotlivce a obzvláště emancipace ženy.

Islámské zahalování není náboženská povinnost a potvrzují to muslimské autority:
Ibrahim B. Syed, prezident IRFI – Mezinárodní islámské nadace pro výzkum, odborník na islámské právo Khaled Abou El Fadl z Kalifornské univerzity. Podobný názor mají i odborníci z nejznámější islámské univerzity al-Azhar v Egyptě: Například PhD. Mustafa Mohamed Rashid a stovky dalších.

Západoevropské země se svým liberálním přístupem otevřené náruče ve jménu tolerance neustále ustupovaly požadavkům radikálních muslimů, kteří nakonec mají v Evropě daleko více prostoru a práv než v některých muslimských zemích.

Předpoklad, že ústupky muslimům (jako je například nošení hidžábu při vzdělávání zdravotních sester, výjimky z tělocviku či hodin plavání) pomohou lepší integraci do společnosti je naprosto lichý, dokonce vede k opaku integrace. To dokazuje například zákaz Muslimského bratrstva v Egyptě, které svou centrálu následně přestěhovalo do Londýna. Dodejme, že MB je celosvětové radikální islámská organizace podporující a financující terorismus a islamizaci.

Tajné služby v Maroku a Tunisku již desítky let zpátky monitorovaly manžele zahalených žen a to nemluvíme jen o burce, ale cokoli víc než šátek na hlavě bylo ve městech podezřelé. Chodil-li manžel navíc pravidelně do mešity, pravděpodobnost prověřování tajnými službami se zvyšovala.

Dnes se v Maroku rozhodli jít dál a zakázat burky, jako nejvýraznější symbol politického islámu.

Proč?

Politický islám je i pro muslimy radikální, protože ovládá veřejný prostor a ne srdce věřícího.

-Art-
Rozsudek Německého Spolkového ústavního soudu ze dne 3. 6. 2003, věc 2 BvR 1436/02, BVerfGE 108, 282
Maroko zakázalo Burky – Novinky.cz

Komentáře

comments