Milióny černých Afričanů, kteří odmítli konvertovat k islámu, byli vykastrováni

Vyšlo na IVČRN dne 5.11.2015 (link)

african_slaves_trade

Millions of Black Africans who refused to convert to Islam were fully castrated (testicles and penis) and deported to the Muslim world as slaves. Only 1 in 5 survived these dangerous castration operations.

Milióny černých Afričanů, kteří odmítli konvertovat k islámu, byli vykastrováni (uříznut penis i varlata) a odvlečeni do muslimského světa jako otroci. Pouze jeden z pěti přežil tento drastický způsob kastrace.

To kdyby se někdo ptal, kde jsou potomci desítek milionů lidí, kteří byli zotročeni islámským světem v letech 622 až 1960. A oficiálně znovu od 2014 – Islámský stát – Chalífát má opět otrokářský trh.

https://en.wikipedia.org/wiki/Arab_slave_trade

Diskuze:

Millions of Black Africans who refused to convert to Islam were fully castrated (testicles and penis) and deported to…

Posted by Islám v České republice nechceme on 5. listopad 2015

Komentáře

comments