Milujme bližního svého jako sami sebe!

Vyšlo na IVČRN dne 26.9.2015 (link)

Alexander Tomský v krátkém, ale výstižném akademickém zamyšlení o staronové víře ve spasení lidstva Evropou (či USA), která není tak nová – pouze dosáhla maxima a politické síly.
AT:
Naprostá ztráta realismu svědčí, že vzniklo fanatické politické náboženství, ukrutný kult jednoty velkého lidstva a absolutní nadřazenosti jedince dobru soudržného společenství. Jeho vyznavači by potřebovali kurz teologie. Zjistili by, že mezi lidmi jsou bestie i morální giganti a lidská přirozenost není sama o sobě žádnou zárukou důstojnosti. Dozvěděli by se, co znamená „Miluj bližního svého (hebrejsky souseda) jako sám sebe.” To neznamená více než sám sebe, ale morální povinnost chránit svou rodinu, své společenství, veřejné dobro a teprve z nadbytku určit něco potřebným, vzdáleným a cizím.

http://blog.aktualne.cz/blogy/alexander-tomsky.php?itemid=25992

islam_ideologie
Diskuze:

Alexander Tomský v krátkém, ale výstižném akademickém zamyšlení o staronové víře ve spasení lidstva Evropou (či USA),…

Posted by Islám v České republice nechceme on 26. září 2015

Komentáře

comments