“Muslimové nás vycvičí”

Vyšlo na IVČRN dne 1.10.2014 (link)

Dovolím si místopřísežně prohlásit (MK-admin), že pod Petici se nám podepisovalo VYŠŠÍ procento Romů, než “gádžů”.

a mnozí uváděli své důvody: Zkušenosti s “arabským” pasáctvím a zašantročováním ženských, vlastní pozorování z kočovných cest po západní Evropě, islámský odpor k hudbě/tanci/křesťanům. Podepisovaly mladé i starší ženy, mladší i starší chlapi…

NO A TEĎ TOHLE: “romská manažerka”, jakési vzorové protekční sluníčko, dozajista kvalitně vypasené z multikulturních grantů. FIALOVÝ HNUS.

“Jak se díváte na obavy Čechů například z muslimské kultury?

Já z toho takové obavy nemám. My se jako společnost budeme muset naučit, že se tu najednou nebudou řešit jenom Romové, ale bude tu další kultura, která je ještě mnohem více odlišná. My bychom se skutečně měli naučit opravdovou multikulturní výchovu. Pořád mluvíme o inkluzi a nikdo pořádně neví, co to je. Je to vývoj a výchova naší společnosti jako celku. Musíme děti vychovávat k různorodosti a jinakosti. Otázkou je, do jaké míry ta diametrálně odlišná kultura bude akceptovat pravidla hry v České republice a přizpůsobovat se. Protože jejich mentalita je skutečně velmi odlišná. Je to i o našich kompetencích – co do výchovy, tolerance, xenofobie. Možná nás asi dost vycvičí. “

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Romska-manazerka-z-Chanova-Muslimove-nas-vycvici-336892

Diskuze k článku viz link FB nahoře

Komentáře

comments