Muslimové pronásledují a šikanují křesťanské imigranty i v azylových centrech v Evropě

Vyšlo na IVČRN 14.8.2014 (link)

Křesťané a zvláště exmuslimové jsou napadáni muslimy i v azylových centrech v Evropě.

Za povšimnutí stojí návrh řešení bavorského státního zmocněnce pro integraci. Navrhuje segregaci (umísťování muslimů a křesťanů odděleně).
Není tedy lepší přijímat jen nemuslimké uprchlíky, jak navrhuje IVČRN ?… Jednak se tím ochrání nemuslimové před útoky muslimů a jednak pan zmocněnec nemusí segregovat azylová centra.

(zdrojový článek zde)

Diskuze k článku viz link FB nahoře

Komentáře

comments