Muslimská modlitba? Proklínání křesťanů a židů v modlitbách 17x denně, 6000x ročně.

Obrázek testu ze školy není pobuřující protože je o islámu, pobuřující je protože vytrhává z kontextu. “Mír s vámi” zní o moc lépe než

“Oni jsou nepřáteli, střez se jich!”

což muslim při modlitbě opakuje z Koránu. Muslimské modlitby utvrzují muslimy v nenávisti k nevěřícím. Ať už vědomě, nebo podvědomě. Toto “lakování islámu na růžovo”, páchají i sami na sobě někteří muslimové.

Učit se má o všem, extrémy nesmí být schovávány, ale naopak odhalovány. Podívejme se spolu na islámskou modlitbu:

Jeden z pěti pilířů Islámu je modlitba arabsky salah / salat 🙂

Cyklus nebo jednotka modlitby je rakʿah.

Muslimové se modlí (salat) pětkrát denně:

 • Fajr — za úsvitu: 2 raky/opakování
 • Dhuhr — v poledne: 4 raky
 • Asr — pozdní odpoledne: 4 raky
 • Maghrib — večer: 3 raky”
 • Isha — v noci: 4 raky, navíc 3 raky nepovinné, ale doporučené modlitby Witr

 

To je 17 předepsaných modliteb denně.

A co přesně obsahuje jedna rakʿah?

 • Takbir – zvolání  Allāhu Akbar, které neznamená Alláh je velký, ale Alláh je Větší, jde tedy o porovnání bohů a vyvošování alláha
 • Supliky – prosby / iftitah
 • Recitace súry Al-Fatiha (otevírací kapitola koránu)
 • Recitace další Sury
 • Ruku – klanění ve stoje
 • Narovnání se ze stoje
 • Sujud to je to známé vystrčení zadku na zemi s hlavou směrem k Mecce
 • Povstání
 • Znovu vystrčení zadku a znovu povstání
 • Modlitba v sedě
 • Salám, tedy pozdravení a požehnání od Alláha

A opakovat do zblbnutí. Zebiba, ta známka zbožného muslima na čele je trvalá modřina, kterou si způsobí mlácením hlavou o zem v bodě 7.

Pro nás zajímavé jsou ještě kdykoliv během dne, před nebo po povinné modlitbě prováděné tzv. duá, prosby. Při pátečních modlitbách v brněnské mešitě třeba tyto, od přímého svědka:

“ať bratři ve víře v Afgánistánu porazí nepřátelskou armádu, kéž bratři v Palestině zničí Izrael”

Jediné prosby každodenních běžných modliteb obsahují sůru Al fatiha, tedy otevírací, první kapitolu Koránu.

“veď nás stezkou přímou, stezkou těch, jež zahrnuls milostí Svou, ne těch, kteří pocítili hněv boží, ani těch, kdo v bludu jsou.”

Takže překlad: Veď nás cestou pravého muslima, ne cestou křesťanů a židů.

“pocítili hněv boží” je ze Súry Kráva 2:61:

A hle, řekli jste: „Mojžíši, nelze nám snášet stále potravu jedinou. Popros Pána svého za nás, aby pro nás dal vyrůst z toho, co plodí země, zelenině, okurkám, česneku, čočce a cibuli!“ I řekl Mojžíš: „Přejete si vyměnit to, co lepší je, za mnohem horší? Sestupte do Egypta, tam budete mít to, co si žádáte!“ A postihl je nedostatek a bída a pocítili hněv Boží, a to proto, že ve znamení Boží nevěřili a že proroky nespravedlivě zabíjeli. A také za to, že byli neposlušní a vzpurní.”

“kdo v bludu jsou” je ze Súry ženy 4:44:

“Což jsi neviděl, že ti, kterým dostalo se části Písma, kupují bludy a chtějí, abyste i vy zbloudili z cesty pravé?”

To máme “nebuďme jako nevěřící” 17x denně – to je úžasný základ pro integraci!

Páteční modlitba je ale ještě veselejší, je to hlavní modlitba a většina nepokojů se děje právě v pátek po modlitbě, kdy jsou muslimové rozvášněni svatým zápalem proti nevěřícím.

A imám nemusí ani moc horlit a vyhrožovat peklem, protože páteční modlitba sama o sobě obsahuje nejen recitování první súry, ale i súry 62 – Pátek a súry 63 – Pokrytci

Pátek obsahuje třeba přirovnání židů k oslům:

“Ti, kterým bylo dáno nésti Tóru, a oni ji potom nenesli, jsou podobni oslu, jenž naložen je knihami. “

O nevěřících tvrdí, že žijí v bludu:

“On je ten, jenž poslal mezi národy nevědomé posla z řad jejich, aby jim přednášel znamení Jeho, očistil je a Písmu a moudrosti je naučil, zatímco dříve žily v bludu zjevném.”

Výzvu k akci po modlitbě, kterou velmi často vyslyší a jdou někoho ukamenovat, nebo něco zničit:

“A když bude modlitba skončena, rozejděte se po zemi a usilujte o část přízně Boží! A vzpomínejte často Boha, snad budete blažení!”

Súra pokrytci pak odsuzuje pokrytce a odpadlíky od víry:

“Oni jsou nepřáteli, střez se jich! Nechť Bůh proti nim bojuje!”

A poměrně silné, protože, když jim nedopustí Alláh, proč by je měl muslim vlastně nechávat na pokoji:

“Bůh jim beztak neodpustí”

Tyto verše až na ten poslední nenabádají k násilí, ale mluví o nepřátelích, muslim si je opakuje každý den, každý den se modlí a vyslovuje přitom jak jste špatní.

Artur Fišer

Český překlad koránu

Mezinárodně uznávaný anglický překlad Koránu

Pro zasmání Eman Ghaleb, která hovoří o toleranci a lásce a pravděpodobně ani neví, co se modlí.

Komentáře

comments