“Muslimy radikalizuje islám” konstatuje vědkyně, etnografka, z univerzity Erasmus v Rotterdamu

Vyšlo na IVČRN dne 19.5.2015 (link)

Dr. Marion van San, autorka etnografického výzkumu radikální mládeže: “Muslimové se nestávají radikálními, protože by byli vystaveni rasismu, žili v chudobě nebo byli nedostatečně integrovaní. Muslimy radikalizuje islám. Doslovným následováním svého náboženství se stávají násilnějšími.

pic_muslims_radikals_europaPostoj, že mladí Evropané odjíždějící bojovat do Sýrie jsou oběti společnosti, která je nepřijímá a neposkytuje jim dostatečné příležitosti, není založen na důkazech. Nejnovější studie zaměřené na radikalismus a extremismus naopak ukazují, že extremisté pocházejí i ze středních a vyšších společenských vrstev, jako třeba útočníci z 11. září. Kdyby byl nedostatek příležitostí cestou k extremismu, pak by nejchudší země na světě produkovaly nejvíce extrémistů. Ale víme, že to tak není.

Dovolím si dokonce říci, že u lépe integrovaných je statisticky větší riziko radikalizace. Mladí lidé, kteří se zradikalizovali, byli před svou radikalizací často velmi prozápadní. Pili alkohol a někdy brali lehké drogy. V pozdějším věku se začali více zajímat o svou víru, nebo k islámu konvertovali. Radikalizace poté proběhla prakticky okamžitě. V mnoha případech jde o zaměstnané jedince s dokončeným vzděláním a přáteli s různým etnickým původem.”

Rozhovor s autorkou výzkumu vyšel v De Standaard

http://www.standaard.be/cnt/dmf20150201_01504894
Autorka: Dr. Marion van San je vedoucím vědeckým pracovníkem v RISBO, nezávislém výzkumném institutu přidruženém k fakultě sociálních věd na universitě Erasmus v Rotterdamu. Od roku 2009 provádí etnografické studie rodin radikální mládeže.

http://10news.ivcrn.cz/145-holandsky-vyzkum-cim-lepe-jsou-integrovani-tim-vetsi-je-riziko-radikalizace

Diskuze:

Dr. Marion van San, autorka etnografického výzkumu radikální mládeže: “Muslimové se nestávají radikálními, protože by…

Posted by Islám v České republice nechceme on 19. duben 2015

Komentáře

comments