My zůstáváme stále stejní – IVČRN (islám v České republice nechceme)

Vyšlo na IVČRN dne 29. 5.2016 (link)

My, členové IVČRN, velmi silně vnímáme, že občané cítí nejen nebezpečí islamizace, ale s ním související narůstání totalitních postojů ve vedení společnosti a mezi mediálními “elitami”.

Jsme si zcela vědomi, že nedávné spory a zmatky na české antiislámské scéně musely znechutit a odradit mnoho z těch, kteří v islámu a islamizaci Evropy vidí zásadní a největší nebezpečí dnešní doby. Během posledních pár dnů se situace snad už vyjasnila a političtí turisté a oportunisté dostali přes prsty. Nově vzniklým subjektům přejeme hodně štěstí a nabízíme spolupráci.

IVČRN funguje již sedm let a od počátku snahy o politizaci antiislámu se snažila udržet odstup od politiky. Dnes se ukazuje, že to bylo jedině dobře. Dění kolem politicky zaměřených protiislámských aktivit se stalo chaotickým a dokázalo efektivně, doufejme jen na čas, rozdrobit jedno z největších vzedmutí občanské společnosti.

Nejsme jen antiislámská iniciativa, ale jdeme také proti multikulturalismu, politické korektnosti, totalitním praktikám EU, neschopné vládě a plíživé neomarxistické mafii.

Rozhodli jsme se, jako apolitická iniciativa, nabídnout všem zrazeným, hrdým a svobodným lidem či spolkům pomoc, kontakty i radu v boji s totalitou. Již sedm let jsme tu pro vás a hodláme být i nadále.


ivcrn_pic

Přidáváme rozšířené vyjádření s tím, že NEJSME BPI:

Když jsme se před rokem aktivně podíleli na vzniku Bloku proti islámu, z.s očekávali jsme, že se spolek stane útočištěm schopných osobností, které dokážou protlačit myšlenku IVČRN do legislativního prostředí. Naším hlavním vstupním kapitálem staly se zkušenosti a znalosti mnoha osobností k tématu islámu spolu s velkou základnou aktivních příznivců.
Pro menší část příznivců IVČRN v čele s Doc. Martinem Konvičkou stala se dosavadní spíše intelektuální činnost sdružení příliš statickou a nechtěli se spokojit s internetovým kecáním. Martin Konvička jako čestný nezkorumpovaný člověk svým nadšením strhnul obrovské množství aktivistů, kteří neváhali věnovat svůj volný čas práci při budování politicky zaměřeného spolku.
Strategické spojenectví s parlamentním Úsvitem zdálo se být výhodné pro obě strany. Úsvit po odchodu svého zakladatele Tomia Okamury, potácel se hluboce pod hranicí volitelnosti a počty členů v některých krajích se daly počítat na prstech. Na druhou stranu disponoval několika poslanci, kteří sice měli jen minimální znalosti islámu, ale část z nich měla snahu si mezery ve vzdělání zaplnit.
Oproti tomu Blok proti islámu se v té době mohl spolehnout na podporu několika desítek tisíc aktivních příznivců, kteří však měli převážně jen minimální zkušenosti z reálné politiky.
Počáteční rozjezd dával za pravdu těm co považovali aktivní vstup do politiky za jedné možné řešení problému islamizace Evropy.
Politická nevyzrálost, manažerská selhání a vypočítavost některých členů postupně odradila velkou část původních aktivistů, kteří svůj zájem přesunuli jinam.
Po roce se tak ukázalo, že bylo strategické zachovat původní formu decentralizovaného dobrovolného aktivismu ve formě Hnutí IVČRN.
Jsme zklamáni s událostí posledních dní, které vyvrcholily zánikem Bloku proti islámu, z.s. Nejsme oprávněni hodnotit kdo za faktický finální rozpad může, vnímáme to však jako promeškání velkého množství času a poškození důvěryhodnosti myšlenky.
Přesto, že na fungování Bloku proti islámu náš spolek neměl žádný vliv, stále velkou část členů považujeme za naše přátele a příznivce. Jsme si zcela vědomi, že všechny tyto spory a zmatky na české antiislámské scéně musely znechutit a odradit mnoho z těch, kteří v islámu a islamizaci Evropy vidí zásadní a největší nebezpečí dnešní doby. Situace se ač se to nezdá uklidnila a političtí turisté a oportunisté dostali přes prsty, nově vzniklým subjektům přejeme hodně štěstí a nabízíme spolupráci.My jako členové a příznivci Hnutí IVČRN přímou souvislost nebezpečí islamizace spolu se souvisejícím narůstáním totalitních postojů ve vedení společnosti a mezi mediálními “elitami”. Naše veškeré aktivity i nadále budou mít za hlavní cíl bránit demokracii, svobodu a sekulární stát před veškerými hrozbami.


FB:

Komentáře

comments