Na kterou stranu se přidáte, až přijde džihád?

Nadpis je zásadní otázkou pro ty „hodné“ muslimy. Vyzývá je k vyznání svých opravdových hodnot. „Na kterou stranu se přidáte, až dorazí džihád?“
Nedávno zabití zákazníci nákupního centra (Westgate)v Nairobi, nebo křesťanští studenti v Nigérii, (nebo vesničané ve Vietnamu pozn. př.) mají jedno společné – neměli správné náboženství. Co naši muslimští sousedé udělají, až džihádisté dorazí k nám, do škol, kostelů a nákupních center v Evropě a Severní Americe? Budou muslimové své nemuslimské sousedy chránit před zabíjením, nebo se přidají k džihádistům ? (Průzkumy v Evropě ukazují, že cca. 50-70 % muslimů souhlasí s tím, co vyznávají džihádisté http://www.blogovisko.sk/sialeny-dokument-o-rozsireni-islamskeho-fundantalizmu-v-europe.html + původní zdroj http://www.wzb.eu/sites/default/files/u6/koopmans_englisch_ed.pdf)
V USA se už jeden takový útok na nákupní centrum stal, ale jako vždy byl médii většinou ignorován.

Vážně už se to stalo i v Americe?
(Po zkušenostech z Londýna, Madridu, Beslanu, Fort-Hoodu, by nás to opravdu nemělo překvapit pozn. př.)
Ano, útok podobný tomu z Nairobi se odehrál večer, 12. Února v roce 2007, muslim ozbrojený automatickou brokovnicí a pistolí začal střílet do zákazníků Trolley Square Mall v Salt Lake City. Zabil 5 lidí a další, včetně těhotné ženy, zranil. Zemřelo více lidí než při bombovém útoku na Bostonský maraton, ale mrtví se připsali na vrub šílenci, ne džihádu.
Budou džihádisté útočit na nákupní centra v Americe a Evropě? Rozhodně budou a to díky Sunně,  jakési příručce ideálního muslima, která si bere za vzor život proroka Mohameda. V roce 627 dal Mohamed v jediném dni v Medíně setnout 800 neozbrojených civilistů. Poprava se konala na tržišti…

Islámská dvojí oddanost
Muslimové mají dva druhy oddanosti: politickou a náboženskou. Američané a Evropané jsou oddaní jen ústavě a to ještě ne nijak extrémně. Nemáme žádná státní náboženství. Ale Islám má oboje. Pravý muslim musí být oddaný politickému islámu stejně jako náboženství. Islám je náboženstvím stejně jako vojenskou a politickou organizací. To není jen tak nějaký názor, ale Mohamedův výrok:
„Přišel jsem se svým bratrem k prorokovi požádat o složení slibu věrnosti nomáda. Odpověděl: „Už nejsme nomádi.“ Zeptal jsem se „Čemu tedy máme složit slib věrnosti?“ Mohamed odpověděl „Přijmu slib věrnosti Islámu a džihádu.“ (Bukhari 4,52,208)
Mohamed říká, že věrnost Islámu zahrnuje i politický akt džihádu. Džihád je svatý boj proti kafírům – nevěřícím, osobní povinnost každého muslima. Pokud se muslim nepodílí na džihádu, zemře jako pokrytec a shoří v pekle. Kdo by se o Islámu přel s Mohamedem…

Proč muslimové neodsoudí teroristy?
Islám je totiž přísný na „pokrytce“ tedy „munafiky“, nebo chcete-li „umírněné muslimy“.
Ti totiž slouží Islámu jen naoko, a protože se za Mohameda nepodíleli na modlitbách ani na džihádu, tak je chtěl Mohamed upálit.
Ať už se aktivně podílejí nebo ne, nesmí džihádu bránit, myšlenkou, ani slovem či činem. Zatímco džihádisté bojují s nevěřícími a podrobují si je, tak se „munafici“ drží zpátky a odvrací zrak. Když v průběhu džihádu munafiq pomůže nevěřícím, stává se zrádcem Islámu a je považován za nevěřícího ve válce s Islámem, aby mohl být muslimy zabit spolu s ostatními.
Když dojde na džihád, munafiq není neutrální, je spíše na straně džihádu než kafírů. Munafiq mlčí, když džihádisté buší na dveře jeho nemuslimských sousedů, důvodem pro jeho mlčení je Korán (4.89, sůra ženy) „Neberte si mezi nevěřícími přátele, dokud se nevystěhují na stezku Boží! A jestliže se obrátí zády, pak je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete!“. (Pro příklad nemusíme daleko, česká „umírněná“ konvertitka preferuje džihádisty před Čechy – viz. http://arturion.sweb.cz/%282%29%20Krestanstvi,satanismus,judaismus,islam.%202014-01-30%2019-01-44.png )

Munafici mohou být v průběhu džihádu aktivizováni
Na Islámu je překvapivé, že nepraktikující muslimové se během džihádu často vrací do „aktivní služby“. Někdy stačí k přeměně nepraktikujícího „umírněného“ muslima na džihádistu jen osobní kontakt, nebo strhující kázání. Je to podobné odvodu mladých pacifistů za války. Bratři Tsarnajevové byli také milí „umírnění“ muslimové a najednou se z nich stali náboženští fanatici – džihádisté.

Bostonští munafici
Jak se munafici chovali během atentátu v Bostonu? Dzhokhar Tsarnajev krátce před svým zatčením volal svým nepraktikujícím „sekulárním“ muslimským přátelům, aby se zbavili usvědčujících důkazů v jeho pokoji na koleji. Rádi mu vyhověli. Když byli členové mešity, kam chodili bratři Tsarnajevové, vyslýcháni ohledně atentátníků, tak všichni mlčeli. Munafici se přiklonili na stranu džihádu.

Munafici v nákupním centru v Nairobi
Když džihád dorazil nákupního centra v Nairobi, mnoho umírněných muslimů, munafiků tam zrovna nakupovalo. Snažili se tito munafici přesvědčit džihádisty, že Islám je „náboženství míru“, snažili se zastavit mučení a popravy? Ne, džihádisté je jako souvěrce propustili a munafici potom velmi rychle opustili nákupní centrum a nechali džihádisty dělat svou práci, tedy popravovat a mučit neozbrojené nevěřící. Džihádisté přece pouze následovali Sunnu. Munafici v nákupním centru, zase nebyli neutrální – neudělali nic, aby zastavili džihádisty, svým mlčením vyjádřili souhlas.
(Můžete namítnout, že se báli, ale proti džihádistům v Keňském nákupním centru se hrdinně postavil Evropan, nemuslim, Ir – http://www.independent.ie/irish-news/just-doing-my-job-says-irish-hero-who-took-on-nairobi-mall-terrorists-29720772.html pozn. př.)

Fatva na Salmana Rushdieho
Když byla v roce 1989 vyhlášena fatva odsuzující ho k smrti, běžní britští muslimové veřejně vyjadřovali podporu zákonům proti rouhačství.
Muzikant Cat Stevens, na otázku, jestli by na demonstraci spálil podobiznu Salmana Rushdieho, odpověděl, že by raději, kdyby to byl opravdový Rushdie. Dále řekl, že kdyby Rushdie zvonil u jeho dveří o pomoc, zavolal by někomu, kdo by Rushdiemu ublížil víc než on, „Snažil bych se dovolat Alatojáhu Chomejnímu a sdělit mu, kde přesně Rushdie je.“ Cat Stevens, známý jako Yusuf Islam dal jasně najevo, na čí straně stojí tzv. umírněný muslim. Rozhodně ne na straně kafírů, protože džihád je džihád.

Džihád v Austrálii, Broken Hills 1915
V roce 1915, dva kurdští imigranti v Austrálii četli sultánův leták, vyzývající k všeobecnému džihádu a naplánovali si na něm svou účast. Čekali u tratě a náhodně stříleli Australany, kteří jeli vlakem na piknik. Zabili několik lidí, včetně policisty. Když se nad tím zamyslíte, je to hodně podobné tomu, co se stalo v Bostonu. Co se změnilo za těch sto let mezi těmito dvěma útoky? Islám a džihád jsou pořád stejné, jen zbraně jsou dokonalejší.

Umírnění muslimové a genocida Arménů
Edwin Pears zaznamenal případ muslimky v Turecku: „Manžel přišel jednou v noci domů a řekl mi, že pádišáh (chalíf) dal rozhlásit, že musíme zabít všechny křesťany z vesnice. Byla jsem naštvaná a řekla mu, že je mi jedno, kdo takové rozkazy vydal, že jsou prostě špatné. Křesťanští sousedé na nás vždy byli milí, a jestli se odváží je zabít, tak nás Alláh potrestá. Dělala jsem, co jsem mohla, abych ho zastavila, ale nakonec odešel a zabil je, vlastníma rukama je pozabíjel.“ (Sir Edwin Pears, Turkey and Its People, London: Methuen and Co., 1911, str. 39)
Když byl v roce 1915 v Turecku vyhlášen džihád proti křesťanům, byli obyčejní muslimové odvedeni do mešit k pátečnímu kázání. Byly přečteny sultánovy rozkazy k zahájení džihádu a vesničané začali s genocidou Arménů, asyrských ortodoxních křesťanů a řeckých Anatolijů, tedy původního obyvatelstva Turecka. Obyčejní „umírnění“ muslimové vyslyšeli volání k džihádu a tři miliony obyvatel Turecka během deseti let prostě zmizely.

Výjimky
Samozřejmě existují příklady muslimů, kteří zachraňovali životy, během džihádu. Khaled Abdewahhab z Tuniska byl prvním Arabem, který získal Izraelské ocenění „Spravedlivý gój“. Ve svém domě na venkově totiž ukrýval židovskou rodinu. V roce 1915 si jeden turecký doktor vzal čtyři své arménské pacienty, aby je zachránil před smrtí. Strýc bratrů Tsarnajevových (na rozdíl od jejich matky a otce) odsoudil své synovce a nařizoval jim, aby se vzdali.
Co tedy stojí za motivací muslimů pomáhat nevěřícím? Odpověď je jednoduchá, neřídí se Koránem (4:89, sůra ženy)
„A přáli by si, abyste se stali nevěřícími, jako jsou oni, a abyste byli stejní. Neberte si mezi nimi přátele, dokud se nevystěhují na stezku Boží! A jestliže se obrátí zády, pak je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete! A neberte si z nich ani přátele, ani pomocníky“
My na Západě potřebujeme přehodnotit politickou korektnost, musíme se naučit chápat islámský dualismus termínu kafír, tedy nevěřící, který stojí za džihádem. Jinak budeme neustále svědky útoků proti nám, tedy kafírům, tak jako v Nairobi, Salt Lake City, Bostonu (Beslanu, Madridu, Londýně, Volgogradě, Karáčí,…) Muslim, který útočí na nevěřící, pouze následuje příkladu Mohameda, který s tím začal v roce 627 v Medíně.
Jedním ze způsobů jak prohlédnout skrz islámský dualismus je prostý, zeptat se muslima: „Na kterou stranu se přidáš, až přijde džihád?“

Bill Warner, ředitel Centra pro studium politického islámu.
Permalink: http://www.politicalislam.com/blog/when-the-jihad-comes-whose-side-will-you-be-on/

Pro CZDL přeložil AF

Komentáře

comments