Na světě má být jen jedno náboženství – islám, zní jasný příkaz z koránu i úst Mohameda.

Vyšlo na IVČRN dne 19.12.2015 (link)

Proč nás “nevěřící” nenávidí? Pro většinu Evropanů je válka mezi muslimy a křesťany dávno zapomenutý konflikt. Ne však pro islám, zastydlý ve středověku. Na světě má být jen jedno náboženství – islám, zní jasný příkaz z koránu i úst Mohameda. A každý islámský fundamentalista hodlá toto přání splnit. “Dvě třetiny muslimů si přejí návrat celosvětové vlády. Právě doba, kdy byly dobývány jedna po druhé křesťanské říše, jsou dnes muslimy považovány za jakýsi zlatý věk, který je třeba následovat. Návrat zlatého věku islámu znamená dobytí Evropy.”

alrawi_abbas_koran

Bylo mi přikázáno bojovat s těmi lidmi, dokud neřeknou, že není boha kromě Alláha.”
(Al-Bukhari vol 4:196)
Vy, kteří věříte! Bojujte proti těm z nevěřících, kteří jsou poblíže!… (Korán 9:123)
Bojujte proti těm, kdož nevěří v Boha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Bůh… (Korán 9:29)

http://www.expres.cz/islam-versus-krestanstvi-09i-/svet.aspx?c=A151121_142258_dx-svet_bpet

koran_o_islamu_IS

Diskuze:

 

Proč nás “nevěřící” nenávidí? Pro většinu Evropanů je válka mezi muslimy a křesťany dávno zapomenutý konflikt. Ne však…

Zveřejnil(a) Islám v České republice nechceme dne 19. prosinec 2015

Komentáře

comments