Náměstkyně Ministerstva kultury háže špínu na aktivity proti přiznání zvláštních práv ÚMO – akci Naqba!

Stojí za pozornost: text první náměstkyně ministerstva kultury, uveřejněný v Deníku Referendum a pojednávající – o nás. Paní náměstkyně si nebere servítky. Exmuslim Lukáš Lhoťan prý kritizuje islám “kvůli osobní mstě”.  No a my ostatní jsme tak drzí, že jsme (prý) propojeni se serverem White Media, poléváme Letnou močůvkou, pácháme hackerské útoky, a dokonce organizujeme výcvikové tábory. To vše – ó, ta drzost – abychom “udrželi islám v popředí zájmů médií”.

Paní náměstkyně nás nicméně ujišťuje, že získání zvláštních práv pro místní machometány “nehrozí”. Bohužel to je ona, do jejíž gesce problém spadá. No a z toho, co o nás píše, lze tušit, kde tluče její náměstkovské srdíčko …

KATEŘINA KALISTOVÁ – ZVLÁŠTNÍ PRÁVA PRO MUSLIMY (Deník Referendum 17.6.2014)

V březnu tohoto roku byl v Mladé frontě DNES uveřejněn článek, ve kterém předseda Ústředí muslimských obcí uvedl, že zvažují, zda požádají Ministerstvo kultury o přiznání tzv. zvláštních práv. Reakce byla rychlá a protiislámské skupiny jako „Islám v ČR nechceme“, Czech Defence League a skupina okolo internetových stránek White media rozvinula organizovanou kampaň, v jejímž rámci jsou na facebookových stránkách uveřejňovány texty dopisů spolu s kontakty na poslance a senátory a výzvou k hromadnému zasílání.

Nejen Ministerstvo kultury, ale i poslanci a senátoři jsou tak bombardováni výzvami, aby Ústředí muslimských obcí nebyla přiznána tato tzv. zvláštní práva. Případné odpovědi jsou na stránkách protiislámských skupin uveřejňovány a samozřejmě patřičně okomentovány.

Aktivity těchto skupin jdou až tak daleko, že uveřejňují emailové komunikace lidskoprávních aktivistů či politiků (včetně např. Vladimíra Špidly a Michaely Marksové Tominové) získané hackerskými útoky, nebo dokonce organizují výcvikové tábory. V poslední době se pochlubily tím, že předem polily prasečí močůvkou místo na Letné, kde měla proběhnout muslimská modlitba. Tuto kampaň označují názvem Naqba 2014 (naqba – arab. katastrofa).

Na internetu se rovněž rozeběhla petiční akce proti plné registraci Ústředí muslimských obcí. Tyto aktivity pracují s nepravdivými a záměrně zkreslenými informacemi, např. že muslimům může být přiznáno právo na financování ze státního rozpočtu, že po přiznání zvláštních práv bude legální mnohoženství nebo že si muslimové v současné době nemohou založit soukromou školu.

Zvláštní právo na financování ze státního rozpočtu přitom bylo zrušeno k 1. 1. 2013, a to zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Školský zákon umožňuje zakládat soukromé školy všem právnickým a fyzickým osobám, v současné době proto existuje i soukromá islámská škola v Praze. Český právní řád mnohoženství neumožňuje, takové sňatky by tudíž nebyly možné.

Podle mých informací je významným ideologem protiislámských skupin člověk, který byl v minulosti aktivním členem Muslimské obce v Brně, ale po rozepřích s jejím vedením z muslimské obce odešel a později konvertoval ke křesťanství. Od té doby patří k nejvýraznějším kritikům islámu v ČR. Existuje však podezření, že jednou z jeho motivací je odveta představitelům Ústředí muslimských obcí za osobní spory v minulosti.

Cílem kampaně je udržovat otázku islámu stále v popředí médií, vytvářet dojem, že přiznání zvláštních práv muslimům je takřka za dveřmi, a tak jitřit veřejnost, ačkoliv pro to nejsou reálné důvody. Pikantní na tom je, že žádná žádost o přiznání zvláštních práv pro Ústředí muslimských obcí nebyla na ministerstvo dodnes podána.

Zákon o církvích a náboženských společnostech zná celkem pět zvláštních práv, a to vyučování náboženství na státních školách, výkon duchovenské služby v armádě a věznicích, konání církevních sňatků, zřizování církevních škol a zachovávání zpovědního tajemství.

Jaké jsou podmínky pro přiznání zvláštních práv?

Církev a náboženská společnost musí být registrována podle tohoto zákona nepřetržitě ke dni podání návrhu nejméně deset let. Tuto podmínku Ústředí muslimských obcí splní 17. září 2014. Taktéž musí zveřejňovat každoročně deset let před podáním tohoto návrhu výroční zprávy o činnosti za kalendářní rok. Ústředí muslimských obcí dosud výroční zprávy o své činnosti nezveřejňovalo.

Musí, samozřejmě, plnit řádně závazky vůči státu a třetím osobám a být bezúhonná.

Součástí návrhu dále musí být podpisové archy s podpisy tolika zletilých občanů České republiky nebo cizinců s trvalým pobytem u nás, hlásících se k této náboženské společnosti, kolik činí nejméně jedno promile obyvatel České republiky podle posledního sčítání lidu. To je dnes 10 437 podpisů. Při sčítání lidu v roce 2011 se přitom k islámu přihlásilo pouze 3 358 osob.

Vzhledem k výše uvedeným podmínkám v nejbližší době nepovažuji za reálné, že by byla žádost o přiznání zvláštních práv podána. Na druhé straně platí, že pokud by taková žádost přišla, Ministerstvo kultury bude postupovat striktně podle zákona bez ohledu na různé nátlakové akce.

Přiznání zvláštních práv je nárokové. Pokud jsou všechny zákonem stanovené předpoklady registrovanou církví a náboženskou společností splněny, ministerstvo musí oprávnění k výkonu zvláštních práv přiznat. Není zde žádný prostor pro správní uvážení. A to je jedině dobře.

Liché jsou taktéž obavy z udělení výjimky. Takovou možnost zákon o církvích a náboženských společnostech sice připouštěl, ale pouze do roku 2007. Nyní již nesplnění některé zákonem stanovené podmínky prominout nelze.

Zbývá jen údiv nad tím, jaké vášně dovede vyvolat jedna věta, když se jedná o muslima.

Komentáře

comments