“Napsal to Allah, se s tím smiřte” – šéf Muslimské unie Abbas k českému národu

Vyšlo na IVČRN dne 5.1.2015 (link)

Šéf Muslimské unie v ČR Muhamed Abbas je člověk na svém místě. Nic nepotěší tak, jako muslim snažící se nelhat, ale říct nám o islámu část pravdy. V tomto rozhovoru obhajuje islámské právo šaría, které je nedílnou součástí islámu. Konkrétně si z široké plejády šaríjských hnusů vybral kamenování. Napsal to Alláh, “se s tím smiřte”.

abbas_mohamed

Toto doprovází citátem z Bible ať ukáže že jsme taky tak špatní: “kdo z vás je bez viny, ať hodí kamenem”. Muslo se v tom ale ztratilo, Ježíšův citát je na rozdíl od islámské šaríe PROTI kamenování.

V Koránu je citát dokládající, co je ten “islámský bůh” za krvavé hovado: “8:17 nejste to vy, kdo je zabili, ale Bůh je zabil; a nevrhals ty, když jsi vrhal, nýbrž byl to Bůh, kdo vrhal, aby vyzkoušel věřící zkouškou dobrou, od Něho přicházející, vždyť Bůh slyšící je, vševědoucí!”

Opravdu chceme na území sekulárního státu řešit metastázy islámu, jejichž představitelé drze prohlašují říkají, že podléhají jinému, než českému právu?

Islámské právo Šaría obsahuje i pro nás zásadnější věci, než že muslo smí umlátit kameny svou neposlušnou ženu. Obšírně se věnuje diskriminaci nemuslimů, povoluje otroctví, kodifikuje nerovnost a už jen tím je v rozporu Ústavou České republiky.

Diskuze zde:

Komentáře

comments