Napsala nám muslimka. Děsí ji česká muslimská komunita.

Napsala nám muslimka a dovolila nám její zprávu zveřejnit. Necháme ji bez našeho komentáře, ale na konci doplníme několik citací z islámské trilogie.  Prosíme o slušnou diskuzi! 

Zpráva:

(text publikujeme bez úprav)

Dobrý večer… Jsem muslimka a moc fandím Evropě, viděla jsem na internetu spousty videí, ukazujících, jaké násilí imigranti dělají po celé Evropě, já s tím násilím nesouhlasím a dále ani tak nesouhlasím s násilím, kterého se dopouštějí muslimové i ve svých zemích… Věřící člověk v Boha se má chovat jinak… Co je nejhorší a co mě přimělo vám napsat, je to, že jsem se rozloučila se všemi Českými muslimy, protože jsem v šoku z toho, že Čeští muslimové to násilí, které imigranti dělají, obhajují a stojí za nimi… já takovou násilnickou pakáž ze věřícího muslima nepovažuji a měli by se sebrat a jít tam, odkud přišli. Zrovna tak nesouhlasím s islamizací Evropy, protože muslimové se vám nikdy nepřizpůsobí. Nesouhlasím ani s tím, co muslimové dělají a to jsou vraždy ze cti, dětské nevěsty a kamenování a další násilné činy, které se dějí v různých zemích, můj manžel je rodilý občan Turecka a s tímto násilím také nesouhlasí. Jestli budete mít někdy v Ústí nad Labem demonstraci, tak tam určitě ráda přijdu, protože nesouhlasím s žádným zlem.

Poznámky redakce:

Vražda ze cti:

Vysvětlení následující citace: Ghíra je posvátná žárlivost, dokonce i Alláh má ghíruGhíra rovněž znamená „sebeúctu“ a je základem pro vraždy ze cti. Násilí jako obrana muslimské ghíry je čistý islám.

Sunna: [Buchárí 8,82,829; Buchárí 9,93,512] Saíd bin Ubada řekl: „Jestli uvidím nějakého muže u své ženy, udeřím ho ostřím svého meče.“ Tato zpráva se donesla k Mohamedovi, který poté řekl: „Vy lidé jste udiveni Saídovou ghirou (sebeúctou). Ve jménu Alláha, mám více ghiry nežli tento muž a Alláh má více ghiry nežli já, a díky své ghiře spáchal Alláh veřejně i tajně zakázané a ostudné skutky a „hříchy“

Dětské nevěsty:

(1)

Islám ženám dovoluje, aby se vdaly a sexuálně se angažovaly ještě před první menstruací.

(65: 4, Dawood – Quran) 

If you are in doubt about those of your wives who have ceased menstruating, know that their waiting period will be three months. The same applies to those who have not menstruated. As for pregnant women, their term will end with their confinement. God will ease the hardship of the man who fears him.

Sam Shamoun tento verš komentuje takto :

Kontext se zabývá otázkou čekací doby rozvodu a nového manželství. Korán říká muslimům, aby počkali určitou dobu, než se konečně rozhodnou rozvést se, nebo se rozhodnou, vzdát to. Korán vyzývá muže, aby počkali na období tří měsíců v případě žen, které již nemenstruují nebo dokonce vůbec nezahájily své menstruační cykly!

Vzhledem k tomu, že muslimští muži čekají 3 měsíce před rozvodem s prepubertálním dítětem, znamená to, že se těmito dětmi již sexuálně zabývají.

Komentáře islámských učenců týkající se 65: 4 a sexu s prepubertálními dětmi najdete zde.

(2)

Hadís říká, že Aisha byla odvezena do Mohamedova domu, jako jeho nevěsta, když jí bylo 9 let a vzala si sebou panenky na hraní.

‘A’isha reported that Allah’s Apostle married her when she was seven years old, and he was taken to his house AS A BRIDE WHEN SHE WAS NINE, AND HER DOLLS WERE WITH HER; and when he (the Holy Prophet) died she was eighteen years old.

(Sahih Muslim, Book 008, Number 3311)

‘A’isha reported that she used to PLAY WITH DOLLS in the presence of Allah’s Messenger and when her playmates came to her they left (the house) because they felt shy of Allah’s Messenger whereas Allah’s Messenger sent them to her.

(Sahih Muslim, Book 031, Number 5981)

Zdroj:

WARNER, Bill. Právo šaría pro nemuslimy. Třetí rozšířené vydání, Brno 2015. ISBN 9788088089193.

http://www.answering-islam.org/Silas/childbrides.htm

Komentáře

comments