NAPSALI JSME PANU PREZIDENTOVI

Vyšlo na IVČRN dne 15.5.2015 (link)

NAPSALI JSME PANU PREZIDENTOVI:

“Vážený pane prezidente,

se značným znepokojením jsme se prostřednictvím médií seznámili s novými plány Evropské komise na přerozdělování uprchlíků, podle kterých by měla Česká republika za povinnost přijmout ročně tisíce, ba možná desítky tisíc lidí. Máme za to, že takové opatření je nejen principiálně špatné a v rozporu s přirozeným právem každé země rozhodovat, kolik a jakých imigrantů na svém území vpustí, ale je přímo nebezpečné jak z hospodářského, tak zejména z bezpečnostního hlediska. Jsme přesvědčeni, že takové opatření by již ve střednědobém horizontu vedlo k zásadnímu zhoršení bezpečnostní situace ČR a k růstu sociálního napětí.
Pane prezidente, na vícero otázek máte diametrálně odlišné názory, než většina signatářů tohoto dopisu. Na jednom se ale všichni shodujeme: Vždy jste se snažil hájit zájmy České republiky. Proto Vás nyní velmi prosíme, abyste v souladu se svými předchozími prohlášeními o islámské ideologii využil veškerého formálního i neformálního vlivu, kterým jako nejvyšší ústavní činitel tohoto státu disponujete a pomohl zastavit, nebo alespoň zásadním způsobem zmírnit to příšerné nebezpečí, které se na naši zemi (a celý náš kontinent) přes Středozemní moře valí.
Naše iniciativa už vloni, dávno před obrovskou mediální masáží ze strany tzv. neziskových organizací ve prospěch přijímání muslimských uprchlíků, vyzvala vládu k poskytnutí azylu rozumnému množství osob z řad blízkovýchodních křesťanských a jezídských menšin – lidí, kteří nyní čelí regulérní genocidě a zároveň existuje slušná šance na jejich integraci do naší společnosti. Byla-li by toto cesta, jak uspokojit požadavky EU (třeba ještě v kombinaci s uprchlíky z Ukrajiny), spalo by se nám mnohem, mnohem lépe.

S úctou

Martin Ambros
Ing. Jiří Barták
Pavlína Bitarová
doc. Mgr. Martin Konvička Ph.D.

Islám v ČR nechceme, z.s.”

Diskuze:

NAPSALI JSME PANU PREZIDENTOVI: “Vážený pane prezidente,se značným znepokojením jsme se prostřednictvím médií sezná…

Posted by Islám v České republice nechceme on 15. květen 2015

Komentáře

comments